όλο το σύγγραμμα σε pdf με συνδέσμουςAdobe PDF (8.64 MB)
Table of Contents - Adobe PDF (476.14 kB)
Brochure
Download
User comments
Title Details:
Καταστάσεις της ύλης
Authors: Simserides, Constantinos
Reviewer: Konofaos, Nikolaos
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > MATERIALS SCIENCE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES
Keywords:
States And Properties Of Matter
Solids
Liquids
Gases
Plasma
Bose-einstein Condensate
Crystals
Quasi Crystals
Amorphous
Phase Diagrams
Real Gases
Real Liquids
Atomic Orbitals
Hybridization
State Equations
Symmetry
Size Of Atoms And Molecules
Atom Structure
2D Lattices
3D Lattices
Phase Transitions
Symmetry Operations
Description:
Abstract:
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στις καταστάσεις της ύλης. 1.1 «Στοιχειώδη» Σωμάτια.1.2 Καταστάσεις της Ύλης. Μεταξύ αυτών: στερεά, υγρά, αέρια, πλάσμα, BEC.1.3 Μετατροπές Καταστάσεων (ή «Φάσεων») της Ύλης. Διαγράμματα Φάσεως.1.4 Συμπύκνωμα Bose - Einstein.1.5 Κατάταξη στερεών σε περιοδικούς και οιονεί κρυστάλλους, άμορφα και μορφοκλάσματα.1.6 Κατάταξη υγρών και αερίων σε ιδανικά και πραγματικά.1.7 Ατομική Δομή.1.8 Μορφή ατομικών τροχιακών. Συμμετρίες.1.9 Δεσμοί μεταξύ ατόμων. Υβριδισμός.1.10 Αναφορές 1ου ΚεφαλαίουΚεφάλαιο 2. Στερεά. 2.1 Βασικές έννοιες κρυσταλλικών πλεγμάτων και κρυστάλλων.2.2 Συμμετρία πλεγμάτων και μορίων.2.3 Κατάταξη ομάδων σημείου.2.4 Κρύσταλλοι. Κρυσταλλικά Πλέγματα σε 1, 2, 3 διαστάσεις.2.5 Αντίστροφο πλέγμα.2.6 Πλεγματικές ευθείες, πλεγματικά επίπεδα, δείκτες Miller.2.7 Αλλοτροπικές μορφές άνθρακα.2.8 Στερεά.2.9 Ταξινόμηση των στερεών με ποικίλα κριτήρια.2.10 Αναφορές 2ου κεφαλαίου.Κεφάλαιο 3. Χρονολογική επισκόπηση. Κράματα. Παρασκευή - Δομή - Ιδιότητα - Απόδοση.3.1 Περί υλικών.3.2 Χρονολογική επισκόπηση: Παλαιολιθική Εποχή, Νεολιθική Εποχή, Εποχή του Χαλκού, Εποχή του Σιδήρου.3.3 Παραδείγματα συνθέτων υλικών (κραμάτων) γνωστών από την αρχαιότητα αλλά και συγχρόνων. Προσμίξεις και Θερμική Επεξεργασία.3.4 Παρασκευή (ή επεξεργασία ή σύνθεση). Δομή. Ιδιότητα. Απόδοση.3.5 Παραδείγματα σχέσεως δομής και ιδιοτήτων.3.6 Αναφορές 3ου Κεφαλαίου.Κεφάλαιο 4. Πραγματικά Αέρια και Υγρά.4.1 Μέγεθος ατόμων και μορίων.4.2 Ανάπτυγμα ή Καταστατική Εξίσωση Virial.4.3 Καταστατική Εξίσωση van der Waals.4.4 Έκφραση της Καταστατικής Εξισώσεως van der Waals σε μορφή Virial.4.5 Ισόθερμη συμπιεστότητα. Συντελεστής κυβικής διαστολής.4.6 Νόμοι των ιδανικών αερίων. Ισόθερμες ιδανικού αερίου.4.7 Θεωρητικές ισόθερμες πραγματικού αερίου.4.8 Πειραματικές ισόθερμες. Μετατροπές φάσεως αερίου - υγρού. Λανθάνουσα θερμότητα.4.9 Δυναμική Ενέργεια Lennard - Jones.4.10 Αναφορές 4ου κεφαλαίου.Ασκήσεις.Παραρτήματα.Βιβλιογραφία.
Technical Editors: Lampropoulos, Konstantinos
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-289-9
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
DOI http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-799
Handle http://hdl.handle.net/11419/2117
Bibliographic Reference: Simserides, C. (2015). Καταστάσεις της ύλης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-799
Language: Greek
Consists of:
1. Εισαγωγή στις καταστάσεις της ύλης
2. Στερεά
3. Χρονολογική επισκόπηση, Κράματα, Παρασκευή - Δομή - Ιδιότητα - Απόδοση
4. Πραγματικά Αέρια και Υγρά
Number of pages 200
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
User comments
There are no published comments available!