Κεφάλαιο 3. Χρονολογική επισκόπηση. Κράματα. Παρασκευή - Δομή - Ιδιότητα - Απόδοση.Adobe PDF (1.53 MB)
Title Details:
Χρονολογική επισκόπηση, Κράματα, Παρασκευή - Δομή - Ιδιότητα - Απόδοση
Authors: Simserides, Constantinos
Reviewer: Konofaos, Nikolaos
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > MATERIALS SCIENCE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES
Keywords:
States And Properties Of Matter
Solids
Liquids
Gases
Plasma
Bose-einstein Condensate
Crystals
Quasi Crystals
Amorphous
Phase Diagrams
Real Gases
Real Liquids
Atomic Orbitals
Hybridization
State Equations
Symmetry
Size Of Atoms And Molecules
Atom Structure
2D Lattices
3D Lattices
Phase Transitions
Symmetry Operations
Description:
Abstract:
Κεφάλαιο 3. Χρονολογική επισκόπηση. Κράματα. Παρασκευή - Δομή - Ιδιότητα - Απόδοση.

3.1 Περί υλικών.

3.2 Χρονολογική επισκόπηση: Παλαιολιθική Εποχή, Νεολιθική Εποχή, Εποχή του Χαλκού, Εποχή του Σιδήρου.

3.3 Παραδείγματα συνθέτων υλικών (κραμάτων) γνωστών από την αρχαιότητα αλλά και συγχρόνων. Προσμίξεις και Θερμική Επεξεργασία.

3.4 Παρασκευή (ή επεξεργασία ή σύνθεση). Δομή. Ιδιότητα. Απόδοση.

3.5 Παραδείγματα σχέσεως δομής και ιδιοτήτων.

3.6 Αναφορές 3ου Κεφαλαίου.
Technical Editors: Lampropoulos, Konstantinos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2115
Bibliographic Reference: Simserides, C. (2015). Χρονολογική επισκόπηση, Κράματα, Παρασκευή - Δομή - Ιδιότητα - Απόδοση [Chapter]. In Simserides, C. 2015. Καταστάσεις της ύλης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 3. http://hdl.handle.net/11419/2115
Language: Greek
Is Part of: Καταστάσεις της ύλης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions