- Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στις καταστάσεις της ύλης.Adobe PDF (3.09 MB)
Title Details:
Εισαγωγή στις καταστάσεις της ύλης
Authors: Simserides, Constantinos
Reviewer: Konofaos, Nikolaos
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > MATERIALS SCIENCE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES
Keywords:
States And Properties Of Matter
Solids
Liquids
Gases
Plasma
Bose-einstein Condensate
Crystals
Quasi Crystals
Amorphous
Phase Diagrams
Real Gases
Real Liquids
Atomic Orbitals
Hybridization
State Equations
Symmetry
Size Of Atoms And Molecules
Atom Structure
2D Lattices
3D Lattices
Phase Transitions
Symmetry Operations
Description:
Abstract:
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στις καταστάσεις της ύλης.

1.1 «Στοιχειώδη» Σωμάτια.

1.2 Καταστάσεις της Ύλης. Μεταξύ αυτών: στερεά, υγρά, αέρια, πλάσμα, BEC.

1.3 Μετατροπές Καταστάσεων (ή «Φάσεων») της Ύλης. Διαγράμματα Φάσεως.

1.4 Συμπύκνωμα Bose - Einstein.

1.5 Κατάταξη στερεών σε περιοδικούς και οιονεί κρυστάλλους, άμορφα και μορφοκλάσματα.

1.6 Κατάταξη υγρών και αερίων σε ιδανικά και πραγματικά.

1.7 Ατομική Δομή.

1.8 Μορφή ατομικών τροχιακών. Συμμετρίες.

1.9 Δεσμοί μεταξύ ατόμων. Υβριδισμός.

1.10 Αναφορές 1ου Κεφαλαίου
Technical Editors: Lampropoulos, Konstantinos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2113
Bibliographic Reference: Simserides, C. (2015). Εισαγωγή στις καταστάσεις της ύλης [Chapter]. In Simserides, C. 2015. Καταστάσεις της ύλης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 1. http://hdl.handle.net/11419/2113
Language: Greek
Is Part of: Καταστάσεις της ύλης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions