Κεφάλαιο 2 ΣτερεάAdobe PDF (3.31 MB)
Title Details:
Στερεά
Authors: Simserides, Constantinos
Reviewer: Konofaos, Nikolaos
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > MATERIALS SCIENCE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES
Keywords:
States And Properties Of Matter
Solids
Liquids
Gases
Plasma
Bose-einstein Condensate
Crystals
Quasi Crystals
Amorphous
Phase Diagrams
Real Gases
Real Liquids
Atomic Orbitals
Hybridization
State Equations
Symmetry
Size Of Atoms And Molecules
Atom Structure
2D Lattices
3D Lattices
Phase Transitions
Symmetry Operations
Description:
Abstract:
Κεφάλαιο 2. Στερεά.

2.1 Βασικές έννοιες κρυσταλλικών πλεγμάτων και κρυστάλλων.

2.2 Συμμετρία πλεγμάτων και μορίων.

2.3 Κατάταξη ομάδων σημείου.

2.4 Κρύσταλλοι. Κρυσταλλικά Πλέγματα σε 1, 2, 3 διαστάσεις.

2.5 Αντίστροφο πλέγμα.

2.6 Πλεγματικές ευθείες, πλεγματικά επίπεδα, δείκτες Miller.

2.7 Αλλοτροπικές μορφές άνθρακα.

2.8 Στερεά.

2.9 Ταξινόμηση των στερεών με ποικίλα κριτήρια.

2.10 Αναφορές 2ου κεφαλαίου.
Technical Editors: Lampropoulos, Konstantinos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2114
Bibliographic Reference: Simserides, C. (2015). Στερεά [Chapter]. In Simserides, C. 2015. Καταστάσεις της ύλης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 2. http://hdl.handle.net/11419/2114
Language: Greek
Is Part of: Καταστάσεις της ύλης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions