Κεφάλαιο 4. Πραγματικά Αέρια και Υγρά.Adobe PDF (2.66 MB)
Title Details:
Πραγματικά Αέρια και Υγρά
Authors: Simserides, Constantinos
Reviewer: Konofaos, Nikolaos
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > MATERIALS SCIENCE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES
Keywords:
States And Properties Of Matter
Solids
Liquids
Gases
Plasma
Bose-einstein Condensate
Crystals
Quasi Crystals
Amorphous
Phase Diagrams
Real Gases
Real Liquids
Atomic Orbitals
Hybridization
State Equations
Symmetry
Size Of Atoms And Molecules
Atom Structure
2D Lattices
3D Lattices
Phase Transitions
Symmetry Operations
Description:
Abstract:
Κεφάλαιο 4. Πραγματικά Αέρια και Υγρά.

4.1 Μέγεθος ατόμων και μορίων.

4.2 Ανάπτυγμα ή Καταστατική Εξίσωση Virial.

4.3 Καταστατική Εξίσωση van der Waals.

4.4 Έκφραση της Καταστατικής Εξισώσεως van der Waals σε μορφή Virial.

4.5 Ισόθερμη συμπιεστότητα. Συντελεστής κυβικής διαστολής.

4.6 Νόμοι των ιδανικών αερίων. Ισόθερμες ιδανικού αερίου.

4.7 Θεωρητικές ισόθερμες πραγματικού αερίου.

4.8 Πειραματικές ισόθερμες. Μετατροπές φάσεως αερίου - υγρού. Λανθάνουσα θερμότητα.

4.9 Δυναμική Ενέργεια Lennard - Jones.

4.10 Αναφορές 4ου κεφαλαίου.
Technical Editors: Lampropoulos, Konstantinos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2116
Bibliographic Reference: Simserides, C. (2015). Πραγματικά Αέρια και Υγρά [Chapter]. In Simserides, C. 2015. Καταστάσεις της ύλης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 4. http://hdl.handle.net/11419/2116
Language: Greek
Is Part of: Καταστάσεις της ύλης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions