ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/ΥAdobe PDF (9.78 MB)
EPUB (23.56 MB)
Download
Table of Contents - Adobe PDF (209.24 kB)
Brochure
Download
User comments
Title Details:
Computer Networks - Laboratory Exercises
Authors: Cheilas, Konstantinos
Vakaloudis, Alexandros
Politis, Anastasios
Reviewer: Mavridis, Ioannis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > COMPUTER NETWORKS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION ASSURANCE AND SECURITY > FOUNDATIONAL CONCEPTS IN SECURITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION ASSURANCE AND SECURITY > PRINCIPLES OF SECURE DESIGN
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION ASSURANCE AND SECURITY > NETWORK SECURITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > NETWORKING AND COMMUNICATIONS > NETWORKED APPLICATIONS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > NETWORKING AND COMMUNICATIONS > ROUTING AND FORWARDING
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > NETWORKING AND COMMUNICATIONS > LOCAL AREA NETWORKS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > RADIOCOMMUNICATIONS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > INTERNET AND APPLICATIONS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > WEB TECHNOLOGIES
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > SECURE COMMUNICATIONS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > NETWORK MANAGEMENT AND SECURITY
Keywords:
Computer Networks
Protocol Analysis
Network Simulation
Basic Troubleshooting Commands
Basic Web Design
HTML
Network Security
CSS
Description:
Abstract:
Το παρόν σύγγραμμα είναι ένας εργαστηριακός αυτός οδηγός απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές Πληροφορικής ή συναφών αντικειμένων, που διδάσκονται κάποιο μάθημα Τεχνολογίας Δικτύων Η/Υ.Περιλαμβάνει μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων με στόχο την εισαγωγή και εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές αρχές λειτουργίας των δικτύων. Είναι σχεδιασμένες με τέτοιον τρόπο ώστε να διαρκούν κατά μέσο όρο 2 (οι περισσότερες) ή 4 διδακτικές ώρες. Η ακριβής διάρκεια μπορεί να κυμανθεί ανάλογα με τη συζήτηση που θα γίνει εντός του εργαστηρίου. Επίσης, οι ασκήσεις είναι με τέτοιον τρόπο δομημένες ώστε να μπορούν να εκτελεστούν από τον φοιτητή χωρίς επίβλεψη και χωρίς άλλον εξοπλισμό.Οι ασκήσεις καλύπτουν θέματα τόσο σε χαμηλά επίπεδα λειτουργίας (π.χ. ΙEEE 802.11b) όσο και σε υψηλότερα. Μερικά από τα αντικείμενα που καλύπτονται είναι:Εντολές ελέγχου δικτύου. Τεχνικές αποσφαλμάτωσης.Ανάλυση της δομής και των χαρακτηριστικών ενός δικτύου.Η έννοια της ενθυλάκωσης των πακέτων και τις διαστρωμάτωσης των πρωτοκόλλων.Στοιχεία λειτουργίας βασικών διαδικτυακών πρωτοκόλλων (IP, ICMP, TCP, FTP, HTTP)Προσομοίωση δικτύων (με παραδείγματα από τη λειτουργία ασύρματων δικτύων).Σενάρια ασφάλειας δικτύων (Firewalls, DMZ, Access Lists)Βασική δομή της γλώσσας HTML.Βασικά στοιχεία συγγραφής και μορφοποίησης ιστοσελίδων
Linguistic Editors: Bismpa, Anna
Graphic Editors: Papadopoulos, Kyriakos
Type: Laboratory Guide
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-056-7
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
DOI http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-826
Handle http://hdl.handle.net/11419/1763
Bibliographic Reference: Cheilas, K., Vakaloudis, A., & Politis, A. (2015). Computer Networks - Laboratory Exercises [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-826
Language: Greek
Consists of:
1. Network troubleshooting commands
2. Discover the Internet structure
3. Network packet analysis
4. TCP/IP Packet Analysis
5. Network monitoring with protocol analysers
6. Simulation of the performance of a simple home network
7. WLAN simulation
8. Wireless infrastructure network simulation
9. Simulation of network perimeter security design (Firewalls, DMZ, Access Lists)
10. An introduction to HTML
11. HTML - Tables, Lists, and Forms
12. HTML and CSS
Number of pages 178
Version: 1st ed.
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
User comments
There are no published comments available!