Βασικές εντολές ελέγχου δικτύωνAdobe PDF (514.9 kB)
Title Details:
Network troubleshooting commands
Authors: Cheilas, Konstantinos
Vakaloudis, Alexandros
Politis, Anastasios
Reviewer: Mavridis, Ioannis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > COMPUTER NETWORKS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > NETWORKING AND COMMUNICATIONS > INTRODUCTION
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > NETWORKING AND COMMUNICATIONS > NETWORKED APPLICATIONS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > NETWORKING AND COMMUNICATIONS > LOCAL AREA NETWORKS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > INTERNET AND APPLICATIONS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > NETWORK MANAGEMENT AND SECURITY
Keywords:
Computer Networks
Protocol Analysis
Basic Troubleshooting Commands
Description:
Abstract:
Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές εντολές ελέγχου της λειτουργίας ενός δικτύου και της σύνδεσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε αυτό.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Η έννοια των διαστρωματωμένων πρωτοκόλλων και της ενθυλάκωσης των πακέτων. Η λειτουργία του πρωτοκόλλου IP (Internet Protocol), τουλάχιστον η μορφή της επικεφαλίδας και στοιχειώδεις αρχές διευθυνσιοδότησης. Επίσης, στην άσκηση χρησιμοποιούνται τα πρωτόκολλα ICMP (Internet Control Message Protocol), ARP (Address Resolution Protocol) και DNS (Domain Name System). Για τα δύο πρώτα, ICMP και ARP, προσφέρεται μια σύντομη θεωρητική εισαγωγή, που μπορεί να παραληφθεί,
αν υπάρχει εξοικείωση.
Linguistic Editors: Bismpa, Anna
Graphic Editors: Papadopoulos, Kyriakos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1764
Bibliographic Reference: Cheilas, K., Vakaloudis, A., & Politis, A. (2015). Network troubleshooting commands [Chapter]. In Cheilas, K., Vakaloudis, A., & Politis, A. 2015. Computer Networks - Laboratory Exercises [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/1764
Language: Greek
Is Part of: Computer Networks - Laboratory Exercises
Typical Learning Time: PT03H00M00S
Version: 1st ed.
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions