Προσομοίωση λειτουργίας ασύρματων τοπικών δικτύωνAdobe PDF (480 kB)
Title Details:
WLAN simulation
Authors: Cheilas, Konstantinos
Vakaloudis, Alexandros
Politis, Anastasios
Reviewer: Mavridis, Ioannis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > COMPUTER NETWORKS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > NETWORKING AND COMMUNICATIONS > LOCAL AREA NETWORKS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > NETWORKING AND COMMUNICATIONS > MOBILITY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > RADIOCOMMUNICATIONS
Keywords:
Computer Networks
Network Simulation
WLANs
Wi-Fi
Description:
Abstract:
Σκοπός του Εργαστηρίου: Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η επίδειξη λειτουργίας των ασύρματων τοπικών δικτύων σε περιβάλλον προσομοίωσης. Θα εξετάσετε τις επιδόσεις ασύρματων τοπικών δικτύων κάτω από διαφορετικά σενάρια λειτουργίας.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Για την εκτέλεση και κατανόηση της άσκησης είναι απαραίτητη η βασική γνώση της λειτουργίας των πρωτοκόλλων MAC-επιπέδου των ασυρμάτων δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, θα ήταν καλό ο αναγνώστης να είναι εξοικειωμένος με τη λειτουργία των πρωτοκόλλων CSMA/CA και RTS/CTS που μπορούν να βρεθούν στην βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος της άσκησης.
Linguistic Editors: Bismpa, Anna
Graphic Editors: Papadopoulos, Kyriakos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1770
Bibliographic Reference: Cheilas, K., Vakaloudis, A., & Politis, A. (2015). WLAN simulation [Chapter]. In Cheilas, K., Vakaloudis, A., & Politis, A. 2015. Computer Networks - Laboratory Exercises [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/1770
Language: Greek
Is Part of: Computer Networks - Laboratory Exercises
Typical Learning Time: PT02H00M00S
Version: 1st ed.
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions