Η γλώσσα HTML - Πίνακες, Λίστες, ΦόρμεςAdobe PDF (228.23 kB)
Title Details:
HTML - Tables, Lists, and Forms
Authors: Cheilas, Konstantinos
Vakaloudis, Alexandros
Politis, Anastasios
Reviewer: Mavridis, Ioannis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > INTERNET AND APPLICATIONS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > WEB TECHNOLOGIES
Keywords:
Basic Web Design
HTML
Description:
Abstract:
Σκοπός του Εργαστηρίου: Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η εμβάθυνση σε συχνά χρησιμοποιούμενες ετικέτες HTML, όπως οι πίνακες και οι λίστες, καθώς και η περιγραφή των αντικειμένων φόρμας, η οποία αποτελεί το κύριο συστατικό για δυναμικές ιστοσελίδες.

Σύντομη Περιγραφή: Στην άσκηση αυτή οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη δημιουργία πιο σύνθετων σελίδων με
εμφανίσιμο περιεχόμενο.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Απλή γνώση της σύνταξης HTML.
Linguistic Editors: Bismpa, Anna
Graphic Editors: Papadopoulos, Kyriakos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1774
Bibliographic Reference: Cheilas, K., Vakaloudis, A., & Politis, A. (2015). HTML - Tables, Lists, and Forms [Chapter]. In Cheilas, K., Vakaloudis, A., & Politis, A. 2015. Computer Networks - Laboratory Exercises [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/1774
Language: Greek
Is Part of: Computer Networks - Laboratory Exercises
Typical Learning Time: PT02H00M00S
Version: 1st ed.
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions