Προσομοίωση λειτουργίας ασύρματων δικτύων υποδομήςAdobe PDF (562.41 kB)
Title Details:
Wireless infrastructure network simulation
Authors: Cheilas, Konstantinos
Vakaloudis, Alexandros
Politis, Anastasios
Reviewer: Mavridis, Ioannis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > COMPUTER NETWORKS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > NETWORKING AND COMMUNICATIONS > LOCAL AREA NETWORKS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > NETWORKING AND COMMUNICATIONS > MOBILITY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > RADIOCOMMUNICATIONS
Keywords:
Computer Networks
Network Simulation
Wi-Fi
WLANs
Wireless Infrastructure Networks
Description:
Abstract:
Στόχοι της Άσκησης: Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η επίδειξη λειτουργίας των ασύρματων τοπικών δικτύων υποδομής. Πιο συγκεκριμένα, θα συγκρίνετε τις επιδόσεις ενός ασύρματου τοπικού δικτύου με ένα ενσύρματο τοπικό δίκτυο. Επίσης, θα εξετάσετε τις επιδόσεις του ασύρματου τοπικού δικτύου, όταν οι κόμβοι βρίσκονται σε κίνηση.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Η άσκηση «Προσομοίωση Λειτουργίας Ασύρματων Τοπικών Δικτύων».
Linguistic Editors: Bismpa, Anna
Graphic Editors: Papadopoulos, Kyriakos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1771
Bibliographic Reference: Cheilas, K., Vakaloudis, A., & Politis, A. (2015). Wireless infrastructure network simulation [Chapter]. In Cheilas, K., Vakaloudis, A., & Politis, A. 2015. Computer Networks - Laboratory Exercises [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/1771
Language: Greek
Is Part of: Computer Networks - Laboratory Exercises
Typical Learning Time: PT02H00M00S
Version: 1st ed.
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions