DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Διαχείριση δεδομένων και επιχειρηματική ευφυΐα
Υπότιτλος: Θεωρία και Εφαρμογές για Στελέχη Επιχειρήσεων
Συγγραφείς:Σταλίδης, Γεώργιος
Καρδαράς, Δημήτριος
Κριτικός Αναγνώστης: Διαμαντάρας, Κωνσταντίνος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΝΩΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές διοίκησης επιχειρήσεων ή/και μάρκετινγκ και καλύπτει δύο βασικές αλληλένδετες μεταξύ τους γνωστικές περιοχές της πληροφορικής. Στο πρώτο μέρος του το βιβλίο περιλαμβάνει τις βασικές αρχές βάσεων δεδομένων και ειδικότερα θέματα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων σε περιβάλλον επιχειρήσεων. Στο δεύτερο μέρος εισάγει τους αναγνώστες στα θέματα επιχειρηματικής ευφυΐας όπως εξόρυξη γνώσης από δεδομένα, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, μοντέλα πρόβλεψης, αναπαράσταση γνώσης και στήριξη αποφάσεων. Σκοπός του βιβλίου συνολικά είναι η εξοικείωση, μέσω εύληπτης θεωρίας και πρακτικών εφαρμογών, με τα σύγχρονα εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, της εξαγωγής γνώσης και της αποτελεσματικής χρήσης της γνώσης αυτής στην επίλυση προβλημάτων. Παρουσιάζονται εφαρμογές όπως πρόβλεψη συμπεριφοράς καταναλωτών, επιλογή αγοράς στόχου, τοποθέτηση προϊόντων, μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενεργειών προώθησης, εντοπισμός ευκαιριών διασταυρωμένων πωλήσεων, κ.α. Εξετάζονται επίσης μέθοδοι υποστήριξης αποφάσεων βασισμένες σε γνώση και παρουσιάζονται τεχνολογίες δημιουργίας μοντέλων επεξήγησης ή πρόβλεψης για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, όπως εξεύρεση καταναλωτικών προτύπων, μέτρηση πιστότητας πελατών και προσδιορισμός των παραγόντων που την επηρεάζουν.
Το σύγγραμμα θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενός προπτυχιακού φοιτητή διοίκησης επιχειρήσεων και θα διαφέρει τόσο από συγγράμματα για πληροφορικούς ή μηχανικούς (που εμβαθύνουν στη θεωρητική θεμελίωση), όσο και από πρακτικούς οδηγούς χρήσης λογισμικού. Θα παρέχονται στοιχεία θεωρίας που θα επαρκούν στην κατανόηση των βασικών αρχών και τρόπου σκέψης που απαιτείται για την επίλυση τυπικών (αλλά όχι τυποποιημένων) προβλημάτων, αλλά θα περιλαμβάνονται και εφόδια πρακτικής εφαρμογής. Επίσης το σύγγραμμα διαχωρίζεται από βιβλία που περιορίζονται στην παρουσίαση συστημάτων ή στη συζήτηση περιπτώσεων αλλά καθοδηγεί τον αναγνώστη στο να επιλύει το ίδιος πραγματικά προβλήματα.
Πίνακας Περιεχομένων: 
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην βασιμένη σε δεδομένα επιχειρηματική ευφυϊα
Κεφάλαιο 2. Δεδομένα και πληροφορίες
Κεφάλαιο 3. Το σχεσιακό μοντέλο Βάσεων Δεδομένων
Κεφάλαιο 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων
Κεφάλαιο 5. Μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορία
Κεφάλαιο 6. Μέθοδοι εξόρυξης γνώσης από δεδομένα
Κεφάλαιο 7. Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας
Κεφάλαιο 8. Μοντελοποίηση Γνώσης και Βάσεις Γνώσης
Κεφάλαιο 9. Συστήματα συστάσεων (Recommender systems)
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Σύγγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/11419/1161
ISBN: 978-960-603-398-8
ID Ευδόξου: 320080
Βιβλιογραφική Αναφορά:Σταλίδης, Γ., Καρδαράς, Δ., 2015. Διαχείριση δεδομένων και επιχειρηματική ευφυΐα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1161
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Εισαγωγή στη βασισμένη σε δεδομένα επιχειρηματική ευφυΐα
2. Δεδομένα και πληροφορίες
3. Το σχεσιακό μοντέλο Βάσεων Δεδομένων
4. Δημιουργία και χρήση μιας σχεσιακής Βάσης Δεδομένων
5. Μετατροπή δεδομένων σε πληροφορία
6. Μέθοδοι εξόρυξης γνώσης από δεδομένα
7. Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυϊας
8. Μοντελοποίηση Γνώσης και Βάσεις Γνώσης
9. Συστήματα συστάσεων (Recommender systems)
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ]
2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ]
3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ]
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ]
Γραφιστική Επιμέλεια: Τριανταφύλλου, Σωτήριος
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF9,86 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication24,25 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA