Τελευταία ενημέρωση: 27-08-2017Adobe PDF (210.28 MB)
Table of Contents - Adobe PDF (418.67 kB)
Brochure
Download
User comments
Title Details:
Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής
Other Titles: Μουσικολογικές & καλλιτεχνικές αναζητήσεις
Authors: Alexandrou, Maria
Reviewer: MAKRIS, EFSTATHIOS
Subject: HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS
Keywords:
PALAEOGRAPHY OF BYZANTINE MUSIC
OKTAECHIA
MUSICAL MANUSCRIPTS
DEVELOPMENT OF MUSIC THEORETICAL THOUGHT
TRANSCRIPTION
Description:
Linguistic Editors: KLADA, NEKTARIA
Technical Editors: KARAKOSTAS, ANASTASIOS
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 01-04-2017
Item Details:
ISBN 978-960-603-450-3
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
DOI http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-684
Handle http://hdl.handle.net/11419/6487
Bibliographic Reference: Alexandrou, M. (2017). Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-684
Language: Greek
Consists of:
1. Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής: Εισαγωγή
2. Στοιχεία Παλαιογραφίας της Ελληνικής Γλώσσας και Βυζαντινής Κωδικολογίας
3. Θέματα χρονολόγησης βυζαντινών και μεταβυζαντινών χειρογράφων
4. Η εκφωνητική σημειογραφία
5. Απαρχές μελωδικών και εκφωνητικών σημειογραφιών: Αποσπάσματα και τοπικά σημειογραφικά συστήματα
6. Παλαιοβυζαντινές σημειογραφίες
7. Μεσοβυζαντινή σημειογραφία (Α΄): Εισαγωγή
8. Μεσοβυζαντινή σημειογραφία (Β΄): Η οκτώηχος στο Παλαιό Σύστημα
9. Μεσοβυζαντινή σημειογραφία (Γ΄): Μετροφωνία – Παραλλαγή – Μέλος, το διδακτικό τρίπτυχο του Παλαιού Συστήματος
10. Μεσοβυζαντινή σημειογραφία (Δ΄): Χειρονομία, Μεγάλα σημάδια, Θέσεις
11. Μεσοβυζαντινή σημειογραφία (Ε΄): Μουσική εξήγηση
Number of pages 880
User comments
There are no published comments available!