DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Ανάλυση Επίδοσης Υπολογιστικών Συστημάτων
Υπότιτλος: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Συγγραφείς:Σταφυλοπάτης, Ανδρέας Γεώργιος
Σιόλας, Γεώργιος
Κριτικός Αναγνώστης: Καρατζά, Ελένη
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΕΠΙΔΟΣΗ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Η επίδοση είναι ένα βασικό κριτήριο κατά τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την προμήθεια ή τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων. Η επίτευξη των στόχων επίδοσης μπορεί να βασιστεί σε ένα σύνολο μεθόδων που επιτρέπουν την επίλυση ενός μεγάλου φάσματος προβλημάτων. Παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων είναι η σύγκριση εναλλακτικών επιλογών, η εύρεση της βέλτιστης τιμής μιας παραμέτρου (tuning), η εύρεση της στένωσης για την επίδοση ενός συστήματος (bottleneck analysis), ο προσδιορισμός του αριθμού και της χωρητικότητας των συστατικών ενός συστήματος, η πρόβλεψη της επίδοσης σε μελλοντικά φορτία κλπ. Ο όρος σύστημα νοείται εδώ ως μία συλλογή συστατικών υλικού ή λογισμικού: θα μπορούσε να είναι μία κεντρική υπολογιστική μονάδα, μια υπολογιστική αρχιτεκτονική, ένα λειτουργικό σύστημα, ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ή ένα δίκτυο υπολογιστών. Οι τεχνικές για την ανάλυση επίδοσης υπολογιστικών συστημάτων μπορούν να ενταχθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: αναλυτικά μοντέλα, προσομοίωση και μετρήσεις. Όλες οι μεθοδολογίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην έννοια της μοντελοποίησης, δηλαδή στην ανάπτυξη μοντέλων που επιτρέπουν την ανάλυση του προς μελέτη συστήματος.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει συσσωρευτεί μεγάλος όγκος γνώσης και εμπειρίας στην περιοχή της αξιολόγησης επίδοσης υπολογιστικών συστημάτων. Η παραγωγή θεωρητικών αποτελεσμάτων έχει αξιοποιηθεί με την ανάπτυξη πληθώρας τεχνικών και εργαλείων. Το βιβλίο φιλοδοξεί να καλύψει ένα μακροχρόνιο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία αναπτύσσοντας σε βάθος τις κυριότερες έννοιες και μεθόδους με σύγχρονη προσέγγιση και με μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων. Έμφαση δίνεται στην προσαρμογή των μεθόδων και των αντίστοιχων παραδειγμάτων σε σύγχρονα συστήματα, κυρίως συστήματα πελάτη-εξυπηρετητή (client-server) και υπηρεσίες Ιστού (Web services). To σύγγραμμα απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με κατευθύνσεις σπουδών στον χώρο της πληροφορικής (υλικό, λογισμικό) και των τηλεπικοινωνιών.
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Σύγγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/11419/6055
ISBN: 978-960-603-367-4
ID Ευδόξου: 59303597
Βιβλιογραφική Αναφορά:Σταφυλοπάτης, Α., Σιόλας, Γ., 2015. Ανάλυση Επίδοσης Υπολογιστικών Συστημάτων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6055
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Εισαγωγή στην Ανάλυση Επίδοσης
2. Τυχαίες Μεταβλητές και Στοχαστικές Διαδικασίες
3. Απλά Συστήματα Αναμονής
4. Δίκτυα Αναμονής
5. Προσεγγιστικές Τεχνικές
6. Δημιουργία Τυχαίων Αριθμών
7. Η Μέθοδος της Προσομοίωσης
8. Τεχνικές Μετρήσεων
9. Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων
10. Εργαλεία και Διαδικασίες
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΕΠΙΔΟΣΗ ΥΠΟΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ]
2. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ]
3. ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ]
4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ]
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ]
6. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ]
7. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ]
8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ]
Γλωσσική Επιμέλεια: Παππάς, Βασίλειος
Τεχνική Επεξεργασία: Σιόλας, Γεώργιος
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF7,73 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication10,1 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA