Αρχείο pdf του Κεφαλαίου 10: Δυναμική φασματική ανάλυση κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη την ενδοσιμότητα του εδάφους θεμελίωσηςAdobe PDF (1.36 MB)
Title Details:
Δυναμική φασματική ανάλυση κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη την ενδοσιμότητα του εδάφους θεμελίωσης
Authors: Kirtas, Emmanouil
Panagopoulos, Georgios
Reviewer: Sextos, Anastasios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF CONSTRUCTIONS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > EARTHQUAKE ENGINEERING
Keywords:
Numerical Simulation Of Structures
Static And Dynamic Analysis
Finite Element Method
Foundation Soil Compliance
Impedance Functions
Description:
Abstract:
Στο παράδειγμα του Κεφαλαίου 10 παρουσιάζεται η προσομοίωση της δυναμικής φασματικής ανάλυσης του φορέα που αναλύθηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο, λαμβάνοντας όμως υπόψη την ενδοσιμότητα του εδάφους θεμελίωσης. Τα βασικά αντικείμενα που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο είναι: ενδοσιμότητα εδάφους θεμελίωσης, δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής, υπολογισμός ελατηριακών σταθερών με χρήση του μέτρου εδαφικής αντίδρασης, υπολογισμός ελατηριακών σταθερών βάσει δυναμικών χαρακτηριστικών εδάφους, υπολογισμός διαστάσεων θεμελίου, αξιολόγηση επιρροής ενδοσιμότητας του εδάφους θεμελίωσης στην απόκριση φορέα οπλισμένου σκυροδέματος.
Technical Editors: Dimitriou, Stylianos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1614
Bibliographic Reference: Kirtas, E., & Panagopoulos, G. (2015). Δυναμική φασματική ανάλυση κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη την ενδοσιμότητα του εδάφους θεμελίωσης [Chapter]. In Kirtas, E., & Panagopoulos, G. 2015. Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/1614
Language: Greek
Consists of: 1. Τρισδιάστατη απεικόνισης της 1ης ιδιομορφής του φορέα σε ενδόσιμο έδαφος θεμελίωσης
2. Απεικόνιση της 1ης ιδιομορφής σε κάτοψη φορέα θεμελιωμένου σε ενδόσιμο έδαφος
3. Απεικόνιση της 2ης ιδιομορφής σε κάτοψη φορέα θεμελιωμένου σε ενδόσιμο έδαφος
4. Απεικόνιση της 3ης ιδιομορφής σε κάτοψη φορέα θεμελιωμένου σε ενδόσιμο έδαφος
5. Διαδραστικό αντικείμενο: Υπολογισμός των ελατηριακών σταθερών έδρασης ορθογωνικού θεμελίου με χρήση του μέτρου εδαφικής αντίδρασης εδάφους (Terzaghi)
6. Διαδραστικό αντικείμενο: Υπολογισμός του στατικού μέρους της δυσκαμψίας επιαφανειακού ορθογωνικού θεμελίου υπό δυναμική φόρτιση, βάσει των δυναμικών χαρακτηριστικών του εδάφους
Is Part of: Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ
Typical Learning Time: PT03H00M00S
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions