Αρχείο pdf συγγράμματοςAdobe PDF (14.97 MB)
HTML έκδοσηZIP (18.06 MB)
Download
Brochure
Download
Title Details:
Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ
Other Titles: Εφαρμογές με το Πρόγραμμα Πεπερασμένων Στοιχείων SAP2000
Authors: Kirtas, Emmanouil
Panagopoulos, Georgios
Reviewer: Sextos, Anastasios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF CONSTRUCTIONS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > EARTHQUAKE ENGINEERING
Keywords:
Numerical Simulation Of Structures
Static And Dynamic Analysis
Finite Element Method
Description:
Abstract:
Το σύγγραμμα αφορά την προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων σε Η/Υ και απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές ΤΕΙ και Πολυτεχνείου. Πρόκειται για εφαρμοσμένη προσομοίωση με παράλληλη χρήση παραδειγμάτων στο πρόγραμμα ανάλυσης κατασκευών SAP2000.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάλυσης κατασκευών είναι γενικού χαρακτήρα και χρησιμοποιείται συχνά σε ακαδημαϊκές-ερευνητικές δραστηριότητες σε πολλά Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών στα ελληνικά Πολυτεχνεία, ενώ χαρακτηρίζεται από σημαντική δυνατότητα παραμετροποίησης από τον χρήστη. Μπορεί συνεπώς να συνδέσει με επιτυχία τις κανονιστικές και λοιπές θεωρητικές απαιτήσεις προσομοίωσης με την διαδικασία επιλογής κατάλληλων παραμέτρων από το χρήστη, κάτι που δεν προσφέρεται στα συνήθη εμπορικά πακέτα ανάλυσης κατασκευών.

Παράλληλα, με την χρήση παραδειγμάτων εφαρμογής, διευκολύνεται η κατανόηση διάφορων θεωρητικών και κανονιστικών απαιτήσεων από τον φοιτητή, κάτι που δεν επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό κατά τη στείρα θεωρητική διδασκαλία των κανόνων προσομοίωσης. Επιλέγεται μια διαδικασία μετάβασης από απλά σε σύνθετα παραδείγματα, ώστε να αυξάνει σταδιακά ο βαθμός πολυπλοκότητας τόσο της χρήσης του προγράμματος ανάλυσης όσο και των θεμάτων προσομοίωσης που εξετάζονται. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια ομαλή και ευχάριστη διαδικασία λήψης γνώσεων σχετικών με το αντικείμενο της προσομοίωσης και ανάλυσης των κατασκευών, με παράλληλη εκμάθηση της χρήσης προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων.
Table of Contents:
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων – Βασικές έννοιες
Κεφάλαιο 2: Στατική επίλυση προβόλου
Κεφάλαιο 3: Προσομοίωση επίπεδου πλαισιακού φορέα
Κεφάλαιο 4: Τροποποίηση γεωμετρίας και ιδιοτήτων φορέα σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων
Κεφάλαιο 5: Προσομοίωση πολυώροφου χωρικού φορέα
Κεφάλαιο 6: Προσομοίωση τοιχώματος με χρήση γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων
Κεφάλαιο 7: Προσομοίωση τοιχώματος με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων
Κεφάλαιο 8: Προσομοίωση πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων
Κεφάλαιο 9: Δυναμική φασματική ανάλυση πολυώροφου χωρικού φορέα
Κεφάλαιο 10: Δυναμική φασματική ανάλυση κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη την ενδοσιμότητα του εδάφους θεμελίωσης
Κεφάλαιο 11: Δυναμική ελαστική ανάλυση με χρονοϊστορία επιταχύνσεων
Κεφάλαιο 12: Ανελαστική στατική ανάλυση (pushover)
Κεφάλαιο 13: Δυναμική ανελαστική ανάλυση
Παράρτημα
Technical Editors: Dimitriou, Stylianos
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-227-1
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1607
Bibliographic Reference: Kirtas, E., & Panagopoulos, G. (2015). Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://hdl.handle.net/11419/1607
Language: Greek
Consists of: 1. Στατική επίλυση προβόλου
2. Προσομοίωση επίπεδου πλαισιακού φορέα
3. Τροποποίηση γεωμετρίας και ιδιοτήτων φορέα σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων
4. Προσομοίωση πολυώροφου χωρικού φορέα
5. Προσομοίωση τοιχώματος με χρήση γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων
6. Δυναμική φασματική ανάλυση πολυώροφου χωρικού φορέα
7. Δυναμική φασματική ανάλυση κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη την ενδοσιμότητα του εδάφους θεμελίωσης
8. Δυναμική ελαστική ανάλυση με χρονοϊστορία επιταχύνσεων
9. Ανελαστική στατική ανάλυση (pushover)
10. Δυναμική ανελαστική ανάλυση
11. Προσομοιώση Κατασκευών σε Πρόγραμμα Η/Υ: Παράρτημα
12. Εισαγωγή σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων – Βασικές έννοιες
13. Προσομοίωση τοιχώματος με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων
14. Προσομοίωση πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions