Το συγκεκριμένο πολυμεσικό αντικείμενο εμφανίζει σε video την εικόνα της μετακίνησης του φορέα κατά την 2η ιδιομορφή, σε κάτοψη του τελευταίου ορόφου, για την περίπτωση ενδόσιμου εδάφους θεμελίωσης. Η συγκεκριμένη μορφή εμφάνισης διευκολύνει σημαντικά στην ταυτοποίηση του μεταφορικού ή/και στρεπτικού χαρακτήρα της ιδιομορφής. Είναι εμφανής η έντονη συμμετοχή της μεταφορικής κίνησης στη διεύθυνση Χ, με μικρή ταυτόχρονη συμμετοχή στρέψης, παρουσιάζοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη ιδιομορφή του πακτωμένου φορέα του Κεφαλαίου 9.MP4 (196.69 kB)
Download
Title Details:
Απεικόνιση της 2ης ιδιομορφής σε κάτοψη φορέα θεμελιωμένου σε ενδόσιμο έδαφος
Authors: Kirtas, Emmanouil
Panagopoulos, Georgios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF CONSTRUCTIONS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > EARTHQUAKE ENGINEERING
Keywords:
Numerical Simulation Of Structures
Static And Dynamic Analysis
Finite Element Method
Description:
Abstract:
Το συγκεκριμένο πολυμεσικό αντικείμενο εμφανίζει σε video την εικόνα της μετακίνησης του φορέα κατά την 2η ιδιομορφή, σε κάτοψη του τελευταίου ορόφου, για την περίπτωση ενδόσιμου εδάφους θεμελίωσης. Η συγκεκριμένη μορφή εμφάνισης διευκολύνει σημαντικά στην ταυτοποίηση του μεταφορικού ή/και στρεπτικού χαρακτήρα της ιδιομορφής. Είναι εμφανής η έντονη συμμετοχή της μεταφορικής κίνησης στη διεύθυνση Χ, με μικρή ταυτόχρονη συμμετοχή στρέψης, παρουσιάζοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη ιδιομορφή του πακτωμένου φορέα του Κεφαλαίου 9.
Type: Video Clip
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1598
Bibliographic Reference: Kirtas, E., & Panagopoulos, G. (2015). Απεικόνιση της 2ης ιδιομορφής σε κάτοψη φορέα θεμελιωμένου σε ενδόσιμο έδαφος [Video Clip]. In Kirtas, E., & Panagopoulos, G. 2015. Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 7. https://hdl.handle.net/11419/1598
Language: Greek
Is Part of: Δυναμική φασματική ανάλυση κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη την ενδοσιμότητα του εδάφους θεμελίωσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions