Το συγκεκριμένο πολυμεσικό αντικείμενο εμφανίζει σε video την τρισδιάστατη εικόνα της μετακίνησης του φορέα κατά την 1η ιδιομορφή, για την περίπτωση ενδόσιμου εδάφους θεμελίωσης. Είναι εμφανής η έντονη συμμετοχή της μεταφορικής κίνησης στη διεύθυνση Y, με μικρή μόνο συμμετοχή της στρέψης, σε αντίθεση με την αντίστοιχη ιδιομορφή του πακτωμένου φορέα του Κεφαλαίου 9. Παρατηρείται ταυτόχρονα η επιρροή της ενδοσιμότητας του εδάφους θεμελίωσης, με δυνατότητα κατακόρυφης μετακίνησης και στροφής γύρω από οριζόντιους άξονες στη βάση των κατακόρυφων στοιχείων.MP4 (1.27 MB)
Download
Title Details:
Τρισδιάστατη απεικόνισης της 1ης ιδιομορφής του φορέα σε ενδόσιμο έδαφος θεμελίωσης
Authors: Kirtas, Emmanouil
Panagopoulos, Georgios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF CONSTRUCTIONS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > EARTHQUAKE ENGINEERING
Keywords:
Numerical Simulation Of Structures
Static And Dynamic Analysis
Finite Element Method
Description:
Abstract:
Το συγκεκριμένο πολυμεσικό αντικείμενο εμφανίζει σε video την τρισδιάστατη εικόνα της μετακίνησης του φορέα κατά την 1η ιδιομορφή, για την περίπτωση ενδόσιμου εδάφους θεμελίωσης. Είναι εμφανής η έντονη συμμετοχή της μεταφορικής κίνησης στη διεύθυνση Y, με μικρή μόνο συμμετοχή της στρέψης, σε αντίθεση με την αντίστοιχη ιδιομορφή του πακτωμένου φορέα του Κεφαλαίου 9. Παρατηρείται ταυτόχρονα η επιρροή της ενδοσιμότητας του εδάφους θεμελίωσης, με δυνατότητα κατακόρυφης μετακίνησης και στροφής γύρω από οριζόντιους άξονες στη βάση των κατακόρυφων στοιχείων.
Type: Video Clip
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1596
Bibliographic Reference: Kirtas, E., & Panagopoulos, G. (2015). Τρισδιάστατη απεικόνισης της 1ης ιδιομορφής του φορέα σε ενδόσιμο έδαφος θεμελίωσης [Video Clip]. In Kirtas, E., & Panagopoulos, G. 2015. Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 7. https://hdl.handle.net/11419/1596
Language: Greek
Is Part of: Δυναμική φασματική ανάλυση κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη την ενδοσιμότητα του εδάφους θεμελίωσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions