Τελευταία ενημέρωση: 16/09/2020Adobe PDF (18.77 MB)
EPUB (11.74 MB)
Download
Brochure
Download
Title Details:
Ποτάμια υδραυλική και τεχνικά έργα
Authors: Hrissanthou, Vlassios
Reviewer: Giannopoulos, Panagiotis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Rivers-geomorphology-hydraulic Structures-stream Hydraulics-sediment Transport
Description:
Abstract:
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Δασολογίας, αλλά και σε Μηχανικούς της πράξης. Παρέχονται οι απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αφενός για την κατανόηση της Υδραυλικής των ποταμών και αφετέρου για το σχεδιασμό τεχνικών έργων σε ποταμούς. Το βιβλίο επικεντρώνεται στην εφαρμογή της Υδραυλικής ανοικτών αγωγών στα τεχνικά έργα των ποταμών. Έτσι, ο φοιτητής Μηχανικός βοηθάται να κατανοήσει, μέσω του βιβλίου, πώς αξιοποιούνται στην πράξη οι αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις βασικών μαθημάτων Υδραυλικής αλλά και Υδρολογίας, ενώ ο Μηχανικός της πράξης θα βοηθηθεί στην επιλογή της καταλληλότερης κατασκευαστικής λύσης για ένα συγκεκριμένο τεχνικό έργο σε συγκεκριμένο ποταμό ή γενικότερα υδατόρρευμα. Φυσικά, το βιβλίο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εμπειρία που απαιτείται στη μελέτη ενός ποτάμιου τεχνικού έργου, συμβάλλει όμως στην αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων στους ποταμούς.
Linguistic Editors: Papadopoulou, Theodora
Technical Editors: Kokkos, Nikolaos
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-466-4
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5433
Bibliographic Reference: Hrissanthou, V. (2015). Ποτάμια υδραυλική και τεχνικά έργα [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://hdl.handle.net/11419/5433
Language: Greek
Consists of: 1. Γεωμορφολογία Ποταμών
2. Διευθέτηση Ποταμών
3. Τεχνικά Έργα Διευθέτησης
4. Υδραυλικοί Υπολογισμοί Φυσικών Ανοικτών Αγωγών
5. Φερτά Υλικά
6. Αριθμητικό Παράδειγμα Εφαρμογής: Τοπογραφική και Υδραυλική Μελέτη Κλιμακωτής Σειράς Αναβαθμών
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions