DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Εργαστηριακές ασκήσεις μηχανών εσωτερικής καύσης
Συγγραφείς:Φατσής, Αντώνιος
Χατζηαποστόλου, Αντώνιος
Κριτικός Αναγνώστης: Δελλής, Πολυχρόνης
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε., ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ
ΔΧΡΟΝΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
ΙΣΧΥΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΠΕΣΗ
ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ
ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ
ΠΕΔΗ
ΡΥΠΟΙ
ΛΟΓΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑΣ ΑΕΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΗ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Ο Εργαστηριακός Οδηγός που έχει αναπτυχθεί περιλαμβάνει μία συλλογή εργαστηριακών ασκήσεων που απευθύνεται σαν βασικό εγχειρίδιο του Εργαστηριακού μαθήματος «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης», το οποίο διδάσκεται σε τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και συναφούς γνωστικού αντικειμένου σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις που καλύπτουν πλήρως το παραπάνω εξαμηνιαίο εργαστηριακό μάθημα το οποίο είναι υποχρεωτικό στη πλειοψηφία των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ. Οι ιδιοσυσκευές στις οποίες αναφέρονται οι εργαστηριακές ασκήσεις διατίθενται στα περισσότερα εργαστήρια Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πράγμα που καθιστά εφικτή τη πραγματοποίηση των περισσοτέρων από τα πειράματα που περιγράφονται. Στον Οδηγό αυτό αναφέρονται περισσότερες από 13 εργαστηριακές ασκήσεις που αντιστοιχούν στις εβδομάδες μαθημάτων που ορίζονται από τον νόμο, με το σκεπτικό ότι αν δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση κάποιου ή κάποιων από τις εργαστηριακές ασκήσεις, να αντικατασταθούν από άλλη άσκηση που πιθανόν να μπορεί να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις που παρουσιάζονται υπερκαλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηριακού μαθήματος, αρχίζοντας από περιγραφή και διαστασιολόγηση των βασικότερων εξαρτημάτων μιας μηχανής εσωτερικής καύσης, ως τη μέτρηση καυσαερίων βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων και τον πειραματικό προσδιορισμό βαθμού απόδοσης, χαρακτηριστικών μεγεθών, ενεργειακού ισολογισμού κινητήρων χρησιμοποιώντας διάδορα είδη πάγκων δυναμομέτρησης. Προσφέρουν στον φοιτητή τρόπους επιμέτρησης φυσικών μεγεθών που χαρακτηρίζουν μηχανές εσωτερικής καύσης, προσφέροντας του έτσι τη δυνατότητα βαθύτερης κατανόησης μέσω πειραμάτων της λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσης.
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Εργαστηριακός Οδηγός
URI: http://hdl.handle.net/11419/4926
ISBN: 978-960-603-250-9
ID Ευδόξου: 59303477
Βιβλιογραφική Αναφορά:Φατσής, Α., Χατζηαποστόλου, Α. 2015. Εργαστηριακές ασκήσεις μηχανών εσωτερικής καύσης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4926
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση εμβολοφόρου κινητήρα και μέτρηση των κύριων γεωμετρικών χαρακτηριστικών του
2. Ανάλυση του βασικού κινηματικού μηχανισμού των εμβολοφόρων ΜΕΚ
3. Καταγραφή σε υπολογιστή της δυναμικής πίεσης μέσα σε κύλινδρο ΜΕΚ
4. Μέτρηση συμπίεσης κυλίνδρων ΜΕΚ με τη χρήση συμπιεσόμετρου
5. Ανάλυση καυσαερίων σε βενζινο-κινητήρα και πετρελαιοκινητήρα
6. Συστήματα τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων
7. Μέτρηση κατανάλωσης αέρα Εμβολοφόρων Κινητήρων
8. Μέτρηση κατανάλωσης καυσίμου Εμβολοφόρων Κινητήρων και υπολογισμός του λόγου αέρα - καυσίμου σε βενζινοκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα
9. Αναλυση δυναμοδεικτικού διαγράμματος και υπολογισμός ενδεικνύμενης ισχύος στο διάγραμμα όγκου - πίεσης σε τετράχρονο εμβολοφόρο βενζινοκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα
10. Πειραματικός προσδιορισμός ενεργειακού ισολογισμού σε τετράχρονο εμβολοφόρο πετρελαιοκινητήρα και βενζινοκινητήρα
11. Δυναμομέτρηση βενζινοκινητήρα διπλού καυσίμου με τη χρήση υγραερίου και βενζίνης και συγκριτική ανάλυση των καυσαερίων τους
12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση υδραυλικής πέδης νερού
13. Μέτρηση ενδεικνύμενης ισχύος και ισχύος λόγω μηχανικών τριβών που χάνεται κατά τη λειτουργία Εμβολοφόρων κινητήρων
14. Πειραματική διερεύνηση κρουστικής καύσης με βενζινοκινητήρα μεταβλητής συμπίεσης.
15. Δυναμομέτρηση και Ενεργειακός Ισολογισμός μικρού Δίχρονου Εμβολοφόρου βενζινοκινητήρα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Σχετικά Μαθήματα: 
1. Εμβολοφόρες Μηχανές Ι (Ε) [ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Μεταφέρθηκε σε άλλο Ίδρυμα)]
2. Εμβολοφόρες Μηχανές ΙΙ (Ε) [ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Μεταφέρθηκε σε άλλο Ίδρυμα)]
3. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ [ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.]
4. ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Θ+Ε) [ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Μεταφέρθηκε σε άλλο Ίδρυμα)]
5. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι [ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.]
Γλωσσική Επιμέλεια: Όξενκιουν, Ελένη Ελισσάβετ
Τεχνική Επεξεργασία: Πετροπούλου, Άρτεμις
Γραφιστική Επιμέλεια: Πετροπούλου, Άρτεμις
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF22,29 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication69,63 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA