Κεφάλαιο 3ο: Καταγραφή σε υπολογιστή της δυναμικής πίεσης μέσα σε κύλινδρο ΜΕΚAdobe PDF (948.96 kB)
Adobe PDF (948.75 kB)
Title Details:
Καταγραφή σε υπολογιστή της δυναμικής πίεσης μέσα σε κύλινδρο ΜΕΚ
Authors: Fatsis, Antonios
Chatziapostolou, Antonios
Reviewer: Dellis, Polychronis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MECHANICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > INTERNAL COMBUSTION ENGINES
Keywords:
Internal Combustion Engines
Measurements
Spark Ignition Engine
Compression Ignition Engine
Four-stroke Engine
Two-stroke Engine
Break Horse Power
Indicated Power
Friction Power
Energy Balance
Mean Effective Pressure
Break Moment
Dynamometer
Brake
Emissions
Air Equivalence Ratio
Specific Fuel Consumption
Air Consumption
Knock
Description:
Abstract:
Το δυναμοδεικτικό διάγραμμα αποτελεί μία πολύτιμη πηγή πληροφοριών για κάθε κινητήρα. Μας επιτρέπει να εξετάσουμε σε βάθος την λειτουργία του κινητήρα, όπως για παράδειγμα να υπολογίσουμε την μέση ενδεικνυόμενη πίεση, να παρατηρήσουμε οποιεσδήποτε ανωμαλίες κατά την καύση, όπως προαναφλέξεις (ή «πειράκια», knock) ή διακυμάνσεις από κύκλο σε κύκλο λειτουργίας. Η εργαστηριακή άσκηση έχει σχεδιασθεί µε βάση εργαστηριακό πετρελαιοκινητήρα που είναι εφοδιασμένος µε πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα, ταχογεννήτρια συνδεδεμένη µε τον στροφαλοφόρο άξονα και ηλεκτρονικό κύκλωμα επεξεργασίας σήματος ταχογεννήτριας. Το τελευταίο μετατρέπει την παλµοσειρά της ταχογεννήτριας σε αναλογικό σήμα, έτσι ώστε να συνδυάζεται µε το σήμα της πίεσης σε αναλογικό παλµογράφο και να εμφανίζεται µε σωστό τρόπο το διάγραμμα πίεσης – όγκου (P-V δυναμοδεικτικό διάγραμμα).
Linguistic Editors: Ochsenkuehn, Eleni Elissavet
Technical Editors: Petropoulou, Artemis
Graphic Editors: Petropoulou, Artemis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4929
Bibliographic Reference: Fatsis, A., & Chatziapostolou, A. (2015). Καταγραφή σε υπολογιστή της δυναμικής πίεσης μέσα σε κύλινδρο ΜΕΚ [Chapter]. In Fatsis, A., & Chatziapostolou, A. 2015. Εργαστηριακές ασκήσεις μηχανών εσωτερικής καύσης [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4929
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές ασκήσεις μηχανών εσωτερικής καύσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions