Κεφάλαιο 4ο: - Μέτρηση συμπίεσης κυλίνδρων ΜΕΚ με τη χρήση συμπιεσόμετρουAdobe PDF (2.06 MB)
Title Details:
Μέτρηση συμπίεσης κυλίνδρων ΜΕΚ με τη χρήση συμπιεσόμετρου
Authors: Fatsis, Antonios
Chatziapostolou, Antonios
Reviewer: Dellis, Polychronis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MECHANICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > INTERNAL COMBUSTION ENGINES
Keywords:
Internal Combustion Engines
Measurements
Spark Ignition Engine
Compression Ignition Engine
Four-stroke Engine
Two-stroke Engine
Break Horse Power
Indicated Power
Friction Power
Energy Balance
Mean Effective Pressure
Break Moment
Dynamometer
Brake
Emissions
Air Equivalence Ratio
Specific Fuel Consumption
Air Consumption
Knock
Description:
Abstract:
Ο έλεγχος συμπίεσης κυλίνδρων ΜΕΚ συνίσταται στην μέτρηση της μέγιστης πίεσης η οποία αναπτύσσεται κατά τον χρόνο συμπίεσης μέσα σε κάθε κύλινδρο ΜΕΚ, όταν ο κινητήρας περιστρέφεται µε την βοήθεια του εκκινητή (μίζας), δηλαδή χωρίς καύση. Η μέτρηση αυτή οδηγεί σε συμπεράσματα σχετικά µε την μηχανική κατάσταση του κινητήρα. Το όργανο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της συμπίεσης κυλίνδρων είναι ένα μανόμετρο τύπου Bourdon, το οποίο, µε την προσθήκη ειδικών εξαρτημάτων, μετρά την μέγιστη πίεση στον θάλαμο που είναι συνδεδεμένο. Το «συµπιεσόµετρο», όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, είναι λοιπόν ένα μανόμετρου μεγίστου. Γίνονται μετρήσεις σε διαθέσιμους κινητήρες οι οποίες συγκρίνονται με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Τέλος, εντοπίζονται όλες οι πιθανές αιτίες της απόκλισης των μετρήσεων και συνδέονται με την μηχανική κατάσταση των μετρούμενων κινητήρων.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4930
Bibliographic Reference: Fatsis, A., & Chatziapostolou, A. (2015). Μέτρηση συμπίεσης κυλίνδρων ΜΕΚ με τη χρήση συμπιεσόμετρου [Chapter]. In Fatsis, A., & Chatziapostolou, A. 2015. Εργαστηριακές ασκήσεις μηχανών εσωτερικής καύσης [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4930
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές ασκήσεις μηχανών εσωτερικής καύσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions