Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής - Πλήρες ΣύγραμμαAdobe PDF (17.13 MB)
Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής - Πλήρες ΣύγραμμαEPUB (20.77 MB)
Download
Table of Contents - Adobe PDF (691.87 kB)
Brochure
Download
User comments
Title Details:
Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής
Authors: Chasapis, Dimitrios
Reviewer: Kalomoiros, Ioannis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > METROLOGY, MEASUREMENTS, AND LABORATORY PROCEDURES
Keywords:
Laboratory Exercises
Measurement Error Theory
Measurement Instruments
Measurement Methods
Description:
Abstract:
Το βιβλίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύγγραμμα για το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος της Φυσικής, όπως αυτό διδάσκεται κυρίως σε Τμήματα Μηχανικών. Μετά από μια συνοπτική αλλά περιεκτική εισαγωγή στη Θεωρία Σφαλμάτων και στις μεθόδους γραφικής απεικόνισης και αξιολόγησης πειραματικών μετρήσεων, ακολουθούν είκοσι μια Εργαστηριακές Ασκήσεις από την περιοχή της Μηχανικής, του Ηλεκτρομαγνητισμού, της Θερμότητας, της Ηλεκτρονικής και της Ατομικής Φυσικής. Για κάθε μια από αυτές υπάρχει συνοπτική αλλά πλήρης θεωρητική τεκμηρίωση της πειραματικής μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων και ερωτήσεων αυτοελέγχου, ενώ ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης (υπολογιστικού και γραφικού) των πειραματικών μετρήσεων. Στις πρώτες από τις ασκήσεις αναπτύσσεται αναλυτικά και ο τρόπος υπολογισμού των σφαλμάτων που υπεισέρχονται, ώστε οι ασκούμενοι να εξοικειωθούν με τη σχετική μεθοδολογία και να μπορούν να την εφαρμόσουν στις υπόλοιπες ασκήσεις.Στην ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου η πειραματική διαδικασία θα περιγράφεται μέσω αυτοτελών Flash animations.
Linguistic Editors: Tsiadimou, Anastasia
Technical Editors: Stasinou, Stavroula
Graphic Editors: Stasinou, Stavroula
Type: Laboratory Guide
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-022-2
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
DOI http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-787
Handle http://hdl.handle.net/11419/2265
Bibliographic Reference: Chasapis, D. (2015). Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-787
Language: Greek
Consists of:
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: Εισαγωγή
2. Μέτρηση των συντελεστών στατικής και κινητικής τριβής
3. Σύνθεση αρμονικών ταλαντώσεων
4. Θεμελιώδης Εξίσωση της Μηχανικής
5. Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής
6. Σύνθεση ομοεπιπέδων δυνάμεων
7. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
8. Ελεύθερη πτώση
9. Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας με τη μέθοδο των στροφικών ταλαντώσεων
10. Νόμος του Hooke - αρμονική ταλάντωση σπειροειδούς ελατηρίου
11. Προσδιορισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας με το απλό εκκρεμές
12. Νόμος του Ohm
13. Ο πυκνωτής σε κύκλωμα συνεχούς (Κύκλωμα RC συνεχούς)
14. Φαινόμενο συντονισμού σε εξαναγκασμένες ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις κυκλώματος RLC σε σειρά
15. Προσδιορισμός της σταθερής της παγκόσμιας έλξης κατά Cavendish
16. Ένταση του γήινου μαγνητικού πεδίου
17. Βαθμονόμηση θερμοστοιχείου
18. Η δίοδος p-n ως ανορθωτής και το τρανζίστορ ως ενισχυτής ρεύματος
19. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και αυτεπαγωγή
20. Νόμος θερμικής ακτινοβολίας των Stefan - Boltzmann
21. Φάσμα περίθλασης του υδρογόνου και του υδραργύρου
22. Νόμος του Joule
Number of pages 250
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
User comments
There are no published comments available!