DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς
Συγγραφείς:Καλογήρου, Γιάννης
Τσακανίκας, Άγγελος
Σιώκας, Ευάγγελος
Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτης
Πρωτόγερου, Αιμιλία
Μαυρωτάς, Γεώργιος
Κριτικός Αναγνώστης: Θωμάκος, Δημήτριος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΓΝΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Το βιβλίο απευθύνεται καταρχάς στους φοιτητές των ελληνικών Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, και ευρύτερα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη λειτουργία, την οργάνωση, τη δραστηριότητα, τη διοίκηση, την εξέλιξη και την επίδοση (οικονομική, καινοτομική, αναπτυξιακή κ.ά.) της επιχείρησης. Η μελέτη της επιχείρησης ως ενός ζωντανού οργανισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί τη βασική οργανωτική μονάδα του παραγωγικού συστήματος μιας οικονομίας, και είναι ένας σημαντικός χώρος επαγγελματικής απασχόλησης και ανάληψης πρωτοβουλιών για τους αποφοίτους - διαφόρων ειδικοτήτων - των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο αναπτύσσεται η συνολική προβληματική του βιβλίου και αναδεικνύεται η νοηματική συσχέτιση των εξεταζόμενων θεμάτων. Επίσης, εξηγείται γιατί αυτά τα θέματα εντάσσονται στον πυρήνα του γνωστικού υποβάθρου του σύγχρονου μηχανικού. Αναδεικνύεται και τεκμηριώνεται, δηλαδή, η χρησιμότητα αυτού του βιβλίου για τον μηχανικό και η συνθετική - αν και αναγκαστικά αφαιρετική - διάστασή του.

Στο 2ο Κεφάλαιο ορίζεται το πλαίσιο αναφοράς, εστιάζοντας στη διάρθρωση και τη δυναμική του εγχώριου παραγωγικού/επιχειρηματικού συστήματος. Αποδίδονται, δηλαδή, τα βασικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων επιχειρήσεων της χώρας αλλά και των νέων επιχειρήσεων, οι κλάδοι οι οποίοι κυριαρχούν σε αυτό, καθώς και επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ αναλύονται και οι πολιτικές για την επιχειρηματικότητα που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Στο 3ο Κεφάλαιο εξετάζονται οι διαφορετικές θεωρήσεις της επιχείρησης, από τη νεοκλασική προσέγγιση της επιχείρησης ως συνάρτησης παραγωγής έως την εξελικτική προσέγγιση της επιχείρησης ως ενός συνόλου πόρων και ικανοτήτων. Ακολουθούν η κατανόηση της λειτουργίας και της συμπεριφοράς των οργανώσεων και της επιχείρησης ως οικονομικού οργανισμού (Κεφάλαιο 4), και η σύγχρονη διοίκηση (μάνατζμεντ) (Κεφάλαιο 5). Στη συνέχεια, εξετάζονται το περιβάλλον της επιχείρησης (Κεφάλαιο 6), οι λειτουργίες της επιχείρησης (παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη, μάρκετινγκ/πωλήσεις, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού) (Κεφάλαιο 7), και αναλύονται τα θεμελιώδη σημεία της χρηματοδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης και ο τρόπος που αποτιμά την επίδοσή της με βάση τις οικονομικές της καταστάσεις (Κεφάλαιο 8). Ακολουθεί ένα ιδιαίτερα εκτενές κεφάλαιο για τη διαχείριση και την ανάπτυξη καινοτομιών (Κεφάλαιο 9). Το βιβλίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση και τη διαχείριση και ανάπτυξη καινοτομιών, καθώς η συγκεκριμένη λειτουργία αποτελεί πια αναγνωρισμένο πεδίο δραστηριότητας, διαχείρισης και στρατηγικής της σύγχρονης επιχείρησης προκειμένου να επιβιώσει, να μεγαλώσει και να σταθεί με επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισμό. Επιπροσθέτως, ο μηχανικός καλείται να αναλάβει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την προώθηση καινοτομιών σε όλες τους τις μορφές (καινοτομία προϊόντος, διεργασίας, οργάνωσης και μάρκετινγκ) και τις διαστάσεις.

Τα δύο τελευταία κεφάλαια, το 10ο και το 11ο, αναφέρονται στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την περιγραφή και ανάλυση μιας επιχείρησης (Κεφάλαιο 10), και για τη συμμετοχή στο Παίγνιο της Διοίκησης μιας Επιχείρησης (Business Game), το οποίο συνιστά ουσιαστικά μια προσομοίωση των λειτουργιών της επιχείρησης και των αντίστοιχων επιχειρηματικών αποφάσεων (Κεφάλαιο 11).

Το βιβλίο περιέχει αρκετά πρακτικά παραδείγματα, ενώ εμπλουτίζεται με εμπειρικά στοιχεία από πρόσφατες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον ελληνικό και διεθνή χώρο, ώστε το θεωρητικό μέρος να «μεταφράζεται» όσο το δυνατόν σε πραγματικά επιχειρηματικά δεδομένα.
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Σύγγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/11419/6032
ISBN: 978-960-603-380-3
ID Ευδόξου: 59303603
Βιβλιογραφική Αναφορά:Καλογήρου, Γ., Τσακανίκας, Ά., Σιώκας, Ε., Παναγιωτόπουλος, Π., Πρωτόγερου, Α., Μαυρωτάς, Γ., 2015. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6032
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ: Εισαγωγή
2. Το εγχώριο παραγωγικό σύστημα: Διάρθρωση και δυναμική
3. Διαφορετικές θεωρήσεις της επιχείρησης: Από τη συνάρτηση παραγωγής στη διαχείριση πόρων και ικανοτήτων.
4. Η κατανόηση της λειτουργίας και της συμπεριφοράς των οργανώσεων
5. Η σύγχρονη διοίκηση
6. Το περιβάλλον της επιχείρησης
7. Οι λειτουργίες της επιχείρησης
8. Η Χρηματοοικονομική λειτουργία της Επιχείρησης
9. Διαχείριση και ανάπτυξη καινοτομιών
10. Μεθοδολογία μελέτης περίπτωσης (case study) για την ανάλυση μιας επιχείρησης
11. Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
Τεχνική Επεξεργασία: Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτης
Σιώκας, Γεώργιος
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF29,7 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication15,29 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA