Πλήρες κείμενο κεφαλαίουAdobe PDF (10.05 MB)
Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίουAdobe PDF (1.5 MB)
Title Details:
Time dependent perturbation theory
Authors: Perivolaropoulos, Leandros
Reviewer: Kosmas, Theocharis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND SPECIAL RELATIVITY
Keywords:
Transition Probability
Two State System
Exact Solution
Perturbed Solution
System Of N States
Magnetic Resonance
Two State System
Constant Perturbation
Harmonic Perturbation
Fermi Golden Rule
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό θα εισαχθεί μία γενική μέθοδος μελέτης συστημάτων με χρονοεξαρτώμενη Hamiltonian. Θα παρουσιαστεί η μέθοδος εύρεσης πιθανότητας μετάβασης από μια αρχική στάσιμη κατάσταση (ιδιοκατάσταση της χρονοανεξάρτητης Hamiltonian) σε μια τελική στάσιμη κατάσταση, λόγω της δράσης της χρονοεξαρτώμενης διαταραχής. Στο πρώτο μέρος, θα οριστεί η πιθανότητα μετάβασης και θα μελετηθεί ένα απλό παράδειγμα με ακριβή λύση (σύστημα δύο καταστάσεων). Στην συνέχεια, θα μελετηθεί η γενική περίπτωση: σύστημα Ν καταστάσεων με μικρό χρονοεξαρτώμενο τμήμα Hamiltonian. Στην περίπτωση αυτή, είναι συνήθως απαραίτητη η χρήση προσεγγιστικής μεθόδου, δηλαδή της χρονοεξαρτώμενης θεωρίας διαταραχών, η οποία θα περιγραφεί στο δεύτερο μέρος του Κεφαλαίου. Στο τρίτο μέρος, θα μελετηθεί μια ειδική περίπτωση συστήματος δύο καταστάσεων, σε χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο. Η πιθανότητα μετάβασης ταλαντώνεται μεταξύ των δύο καταστάσεων και το πλάτος μεγιστοποιείται για ορισμένη τιμή της συχνότητας μεταβολής του μαγνητικού πεδίου. Το φαινόμενο λέγεται μαγνητικός συντονισμός. Θα μελετηθούν επίσης άλλες εφαρμογές, όπως σταθερή διαταραχή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αρμονικά ταλαντούμενες διαταραχές σε συστήματα Ν καταστάσεων. (Τραχανάς, 2005· Τραχανάς, 2008· Binney & Skinner, 2013· Bransden, et al., 1990· Fitzpatrick, 2010· Griffiths, 2004· Gasiorowicz 2003· Peleg et al., 2010).
Linguistic Editors: Tsionis, Giorgos
Graphic Editors: Theodoraki, Alexandra
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5545
Bibliographic Reference: Perivolaropoulos, L. (2015). Time dependent perturbation theory [Chapter]. In Perivolaropoulos, L. 2015. Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5545
Language: Greek
Consists of: 1. Θεωρία Χρονοεξαρτώμενων Διαταραχών
2. Πιθανότητα Μετάβασης σε Σύστημα Δύο Καταστάσεων: Ακριβής Λύση
3. Σύστημα Ν Καταστάσεων: Εφαρμογή Προσέγγισης Διαταραχών
4. Μαγνητικός συντονισμός
5. Σύστημα δύο καταστάσεων
6. Σταθερή Διαταραχή και Αρμονική Διαταραχή
7. Σύστημα πολλών καταστάσεων
8. Κριτήρια αξιολόγησης
Is Part of: Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions