Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίου (1ο μέρος)Adobe PDF (803.06 kB)
Πλήρες κείμενο κεφαλαίουAdobe PDF (16.28 MB)
Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίου (2ο μέρος)Adobe PDF (546.53 kB)
Title Details:
Time independent perturbation theory
Authors: Perivolaropoulos, Leandros
Reviewer: Kosmas, Theocharis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND SPECIAL RELATIVITY
Keywords:
Perturbation Theory
Stark Effect
Degenerate Eigenstates
Uniform Electric Field
Description:
Abstract:
Αρχικά, δίνεται ο ορισμός της προσεγγιστικής μεθόδου, η οποία ονομάζεται «θεωρία διαταραχών» και εφαρμόζεται στην απλή περίπτωση. όπου έχουμε σύστημα δύο καταστάσεων, που επιδέχεται και ακριβή λύση στο πρόβλημα ιδιοτιμών της Hamiltonian. Στην συνέχεια, εισάγεται η γενική μέθοδος θεωρίας διαταραχών, για μη εκφυλισμένες καταστάσεις (όταν δηλαδή δεν υπάρχουν περισσότερες από μια καταστάσεις που να έχουν την ίδια ιδιοτιμή της Hamiltonian) και εφαρμόζεται στην περίπτωση διαταραχής ατόμου υδρογόνου (στη θεμελιώδη κατάσταση που είναι μη εκφυλισμένη,) από ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Μελετάται δηλαδή το φαινόμενο Stark. Μετά, εισάγεται η θεωρία διαταραχών, για κβαντικές καταστάσεις που παρουσιάζουν εκφυλισμό. Παρουσιάζεται μια γενική μέθοδος για την αντιμετώπιση των απειρισμών, που εμφανίζονται στην εφαρμογή της θεωρίας διαταραχών, σε κβαντικές καταστάσεις που είναι εκφυλισμένες. Τέλος, γίνεται εφαρμογή της μεθόδου σε διεγερμένη κατάσταση ατόμου υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο (γραμμικό φαινόμενο Stark). (Τραχανάς, 2005β· Τραχανάς, 2008·Binney & Skinner, 2013· Fitzpatrick,2010· Gasiorowicz, 2003· Griffiths, 2004· Merzbacher, 1970· Peleg et al., 2010).
Linguistic Editors: Tsionis, Giorgos
Graphic Editors: Theodoraki, Alexandra
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5543
Bibliographic Reference: Perivolaropoulos, L. (2015). Time independent perturbation theory [Chapter]. In Perivolaropoulos, L. 2015. Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5543
Language: Greek
Consists of: 1. Χρονοανεξάρτητη θεωρία διαταραχών
2. Γενίκευση: Συστήματα Πολλών Καταστάσεων – Θεωρία Διαταραχών
3. Θεωρία Διαταραχών: Ορισμός και εφαρμογή σε σύστημα δύυο καταστάσεων
4. Εφαρμογή: Το φαινόμενο Stark
5. Θεωρία διαταραχών για εκφυλισμένες ιδιοκαταστάσεις
6. Φαινόμενο Stark σε διεγερμένη κατάσταση
7. Εφαρμογή: Το φαινόμενο Stark για διεγερμένες καταστάσεις
8. Κριτήριο αξιολόγησης 1
9. Κριτήριο αξιολόγησης 3
10. Κριτήριο αξιολόγησης 4
11. Κριτήριο αξιολόγησης 5
Is Part of: Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions