Πλήρες κείμενο κεφαλαίουAdobe PDF (3.57 MB)
Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίουAdobe PDF (444.01 kB)
Title Details:
Systems in 3 dimensions
Authors: Perivolaropoulos, Leandros
Reviewer: Kosmas, Theocharis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND SPECIAL RELATIVITY
Keywords:
Three-dimensional Box Of Infinite Depth
Permutators Of Momentum-position Components
Description:
Abstract:
Τα θέματα που θα καλύψουμε στο κεφάλαιο αυτό, είναι τα εξής (Ταμβάκης, 2003· Τραχανάς, 2005· Τραχανάς, 2008· Binney & Skinner, 2013· Fitzpatrick, 2010· Griffiths, 2004· Gasiorowicz, 2003· Peleg et al., 2010): 1. Θα δούμε πρώτα ορισμένες βασικές γενικεύσεις σε σχέση με τα συστήματα σε μια διάσταση όσον αφορά στην Κυματοσυνάρτηση και στη Διατήρηση Πιθανότητας, όπως αυτές γενικεύονται σε τρεις διαστάσεις 2. Μετά θα δούμε τη μορφή της Hamiltonian και τη χρονική εξέλιξη σε τρεις διαστάσεις. 3. Τέλος θα μελετήσουμε ένα παράδειγμα συστήματος σε τρεις διαστάσεις: ένα κουτί απείρου βάθους.
Linguistic Editors: Tsionis, Giorgos
Graphic Editors: Theodoraki, Alexandra
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5538
Bibliographic Reference: Perivolaropoulos, L. (2015). Systems in 3 dimensions [Chapter]. In Perivolaropoulos, L. 2015. Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5538
Language: Greek
Consists of: 1. Συστήματα σε 3 διαστάσεις
2. Σχέσεις μετάθεσης τελεστών ορμής και θέσης σωματίου
3. Σύνοψη, Άσκηση
Is Part of: Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions