Πλήρες κείμενο κεφαλαίουAdobe PDF (3.58 MB)
Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίουAdobe PDF (291.99 kB)
Title Details:
Evolution in Time
Authors: Perivolaropoulos, Leandros
Reviewer: Kosmas, Theocharis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND SPECIAL RELATIVITY
Keywords:
Time-dependent Schrodinger Equation
Evolution Of The Eigenstates Of The Hamiltonian
Time Evolution Of Expected Value
Ehrenfest Theorem
Description:
Abstract:
Τα θέματα που θα καλύψουμε στο κεφάλαιο αυτό, είναι τα εξής (Μοδινός, 1994· Ταμβάκης, 2003· Τραχανάς, 2005β· Τραχανάς, 2008· Binney & Skinner, 2013· Fitzpatrick, 2010· Gasiorowicz, 2003· Griffiths, 2004· Peleg et al., 2010):
1. Θα δούμε ότι η χρονική εξέλιξη κβαντικών καταστάσεων προκύπτει από τη λύση διαφορικής εξίσωσης πρώτης τάξης, ως προς τον χρόνο. Η διαφορική αυτή εξίσωση αποτελεί θεμελιώδη νόμο της κβαντομηχανικής και λέγεται «εξίσωση Schrodinger».
2. Από την εξίσωση του Schrodinger, προκύπτει η χρονική εξέλιξη μέσων (αναμενόμενων) τιμών φυσικών μεγεθών. Η διαφορική εξίσωση που προκύπτει, αποτελεί το «θεώρημα Ehrenfest» και μοιάζει με αντίστοιχη εξίσωση της κλασικής μηχανικής, όπου ο μεταθέτης τελεστών αντικαθίσταται από τις «αγκύλες Poisson».
3. Τέλος, θα κάνουμε μια σύνοψη των βασικών σημείων του κεφαλαίου.
Graphic Editors: Theodoraki, Alexandra
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5531
Bibliographic Reference: Perivolaropoulos, L. (2015). Evolution in Time [Chapter]. In Perivolaropoulos, L. 2015. Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5531
Language: Greek
Consists of: 1. Χρονοεξαρτώμενη εξίσωση Schrodinger
2. Η χρονική εξέλιξη των ιδιοκαταστάσεων της Hamiltonian
3. Χρονική εξέλιξη αναμενόμενης τιμής
4. Κριτήρια αξιολόγησης
Is Part of: Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions