Πλήρες κείμενο κεφαλαίουAdobe PDF (12.9 MB)
Διαφάνειες διάλεξης κεφαλαίουAdobe PDF (855.74 kB)
Title Details:
Introduction - Quantum States
Authors: Perivolaropoulos, Leandros
Reviewer: Kosmas, Theocharis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS > QUANTUM MECHANICS, FIELD THEORIES, AND SPECIAL RELATIVITY
Keywords:
Probability
Probability Amplitude
Double Slit Experiment
Quantum States
Observables
Vector Space Of Quantum States
Hilbert Space
Energy Representation
Quantum Polarizer
Ket, Bra
Description:
Abstract:
Τα θέματα που θα καλυφθούν στο κεφάλαιο αυτό, περιλαμβάνουν τα εξής (Βαγιονάκης, 1996· Γκαρούτσος, 2012· Μοδινός, 1994· Ταμβάκης, 2003· Τραχανάς, 2005α· Τραχανάς, 2008· Binney & Skinner, 2013· Bransden & Joahain, 1990· Cohen-Tannoudji, Diu & Laloe, 2006· Fitzpatrick, 2010· French & Taylor, 1978· Gasiorowicz, 2003· Griffiths, 2004· Landau & Lifshitz, 1977· Merzbacher, 1970· Peleg, Pnini, Zaarur & Hecht, 2010):
1. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της κβαντικής θεωρίας, από τις αρχές μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα.
2. Σύντομη ανασκόπηση της Μαθηματικής Στατιστικής και της έννοιας της Πιθανότητας, έννοιες που θα φανούν χρήσιμες στην κατανόηση της κβαντικής θεωρίας, μίας θεωρίας που προβλέπει την πιθανότητα για τα αποτελέσματα πειραματικών μετρήσεων.
3. Την περιγραφή της έννοιας του «πλάτους πιθανότητας», που είναι ένας μιγαδικός αριθμός, του οποίου το τετράγωνο του μέτρου αντιστοιχεί στην πιθανότητα μέτρησης συγκεκριμένων παρατηρήσιμων μεγεθών. Η εισαγωγή στην έννοια του πλάτους πιθανότητας θα γίνει με τη χρήση του νοητού πειράματος της διπλής οπής (- σχισμής).
4. Εισαγωγή στην έννοια της κβαντικής κατάστασης, που είναι ένα μαθηματικό αντικείμενο, που μοιάζει με διάνυσμα, σε χώρο απείρων διαστάσεων και περιέχει όλη την πληροφορία που μπορούμε να έχουμε για ένα φυσικό σύστημα.
5. Εισαγωγή στην έννοια της συζυγούς [ή δυϊκής (dual)] κβαντικής κατάστασης, η οποία, όταν δράσει στην κβαντική κατάσταση, δημιουργεί ένα είδος μιγαδικού εσωτερικού γινομένου, που αντιστοιχεί στο πλάτος πιθανότητας.
6. Στο τέλος του κεφαλαίου θα γίνει μια σύνοψη των βασικών θεμάτων που θα καλυφθούν.
Graphic Editors: Theodoraki, Alexandra
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5529
Bibliographic Reference: Perivolaropoulos, L. (2015). Introduction - Quantum States [Chapter]. In Perivolaropoulos, L. 2015. Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5529
Language: Greek
Consists of: 1. Ανασκόπηση στατιστικής
2. Εισαγωγή - Ιστορική αναδρομή
3. Πλάτος πιθανότητας
4. Το πείραμα της διπλής οπής
5. Κβαντικές καταστάσεις
6. Παρατηρήσιμα μεγέθη
7. Διανυσματικός Χώρος Κβαντικών Καταστάσεων
8. Συναρτήσεις στον Χώρο Hilbert
9. Η αναπαράσταση της ενέργειας
10. Κβαντικός πολωτής
11. Ασκήσεις
12. Εύρεση πλάτους πιθανότητας από κατάσταση Ιψ>
Is Part of: Εισαγωγή στην Κβαντική θεωρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions