Κεφάλαιο σε μορφή pdf--τελικό από συγγραφέαAdobe PDF (1.79 MB)
Title Details:
Εισαγωγή- Φυσική των ακτινοβολιών περιβάλλοντος
Authors: Giannakopoulos, Panagiotis
Kottou, Sofia
Reviewer: Panagiotakis, Georgios
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > ENVIRONMENTAL HEALTH
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > NUCLEAR CHEMISTRY > RADIOISOTOPES
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > LIFE SCIENCES > RADIOBIOLOGY > RADIOECOLOGY
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > GLOBAL HEALTH
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > RADIOLOGIC HEALTH
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > FIELDS OF POLICY > HEALTH POLICY
Keywords:
Radon And Progeny
Gamma-radiation
Cosmic Radiation
Electromagnetic Radiation
Environmental Radionuclides
Natural Radiation
Natural Radiation Environment-norm
Applied Radiation
Nuclides Of Human Body
Food Radioactivity
Activity Of Water Resources
Natural Activity In Spas And Caves
Natural And Man-made Sources
Description:
Linguistic Editors: Nika, Eleni
Technical Editors: Zinas, Nikolaos
Kokolakis, Antonios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5350
Bibliographic Reference: Giannakopoulos, P., & Kottou, S. (2015). Εισαγωγή- Φυσική των ακτινοβολιών περιβάλλοντος [Chapter]. In Nikolopoulos, D., Giannakopoulos, P., & Kottou, S. 2015. Ακτινοβολίες περιβάλλοντος και άνθρωπος [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5350
Language: Greek
Is Part of: Ακτινοβολίες περιβάλλοντος και άνθρωπος
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions