τελική μορφή κεφαλαίου 6Adobe PDF (720.25 kB)
Title Details:
Mη γραμμικά φαινόμενα
Authors: Stavroulakis, Georgios
Mourantova Kontadakh, Aliki
Stavroulaki, Maria
Reviewer: Mystakidis, Evripidis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF CONSTRUCTIONS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MATERIALS TECHNOLOGY AND ENGINEERING > MATERIAL RESISTANCE
Keywords:
Computational Mechanics
Mechanics
Computational Mathematics
Statics
Dynamics
Structural Analysis
Mechanics Of Deformable Bodies
Description:
Abstract:
Εξαγωγή των εξισώσεων κίνησης με χρήση της αρχής Hamilton και της μεθόδου Lagrange. Γραμμικοποίηση εξισώσεων κίνησης. Παραδείγματα μητρώων μάζας για συνηθισμένα πεπερασμένα στοιχεία.
Γραμμικό πρόβλημα ιδιομορφών-ιδιοτιμών και μέθοδοι επίλυσής του. Προγράμματα εφαρμογής και ηλεκτρονικά αρχεία για την οπτικοποίηση ιδιοτιμών-ιδιομορφών (διαδραστικά κινούμενα σχέδια).
Ιδιομορφική ανάλυση. Αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογής και προγράμματα για τη χρήση της μεθόδου.
Αριθμητική ολοκλήρωση. Αναλυτική παρουσίαση της ευρέως χρησιμοποιούμενης μεθόδου Humboldt και πρόγραμμα εφαρμογής της. Σύνδεση με τις μεθόδους αριθμητικής ολοκλήρωσης που χρησιμοποιούν σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα (όπως MATLAB/SIMULINK).
Linguistic Editors: Pappas, Vasileios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4562
Bibliographic Reference: Stavroulakis, G., Mourantova Kontadakh, A., & Stavroulaki, M. (2015). Mη γραμμικά φαινόμενα [Chapter]. In Stavroulakis, G., Mourantova Kontadakh, A., & Stavroulaki, M. 2015. Υπολογιστική μηχανική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4562
Language: Greek
Is Part of: Υπολογιστική μηχανική
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions