Βασικές αρχές στην κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση επενδύσεωνAdobe PDF (1.42 MB)
Title Details:
Basic Pricniples of Cost Benefit Analysis
Authors: Papadamou, Stefanos
Syriopoulos, Konstantinos
Reviewer: Kollias, Christos
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS > GENERAL FINANCIAL MARKETS
Keywords:
Socioeconomic Appraisal
Cost Benefit Analysis
Producer Surplus
Consumer Surplus
Criteria Of Social Surplus
Tax On Producers
Subsidy To Producers
Description:
Abstract:
Εισαγωγή στην κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση. Δημόσιες παρεμβάσεις, έργα και πολιτικές. Μελέτη περίπτωσης της κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης ενός έργου. Βασικές έννοιες στην διαχείριση έργου. Αποτελεσματικότητα και ευημερία. Μετρώντας την επίδραση ενός έργου ή πολιτικής στην κοινωνική ευημερία μέσα από το πλεόνασμα του καταναλωτή, του παραγωγού και την επίδραση στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι επιδράσεις στην κοινωνική ευημερία μέτρων πολιτικής όπως η επιχορήγηση στον παραγωγό και στον καταναλωτή, η επιβολή φορολογίας στον παραγωγό και η επιβολή δασμών στις εισαγωγές. Επιδράσεις στην κοινωνική ευημερία από άλλα έργα όπως η εισαγωγή καινοτομίας.
Ερωτήσεις και ασκήσεις κεφαλαίου
Linguistic Editors: Kioseoglou, Nerina
Graphic Editors: Belegrinis, Ioannis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4369
Bibliographic Reference: Papadamou, S., & Syriopoulos, K. (2015). Basic Pricniples of Cost Benefit Analysis [Chapter]. In Papadamou, S., & Syriopoulos, K. 2015. Βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων: Χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 4. http://hdl.handle.net/11419/4369
Language: Greek
Is Part of: Βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων: Χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions