Επενδύσεις, ανάπτυξη και ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματοςAdobe PDF (1.13 MB)
Title Details:
Investments, Economic Growth and the Role of Financial System
Authors: Papadamou, Stefanos
Syriopoulos, Konstantinos
Reviewer: Kollias, Christos
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS > GENERAL FINANCIAL MARKETS
Keywords:
Investment Appraisal
Economic Growth
Financial Growth
Banking System
Investment Consumption Fisher Model
Description:
Abstract:
Ο ρόλος των επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η σημασία του στην δημιουργία επενδύσεων. Η σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής και οικονομικής ανάπτυξης. Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Fisher.

Ερωτήσεις κεφαλαίου
Linguistic Editors: Kioseoglou, Nerina
Graphic Editors: Belegrinis, Ioannis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4366
Bibliographic Reference: Papadamou, S., & Syriopoulos, K. (2015). Investments, Economic Growth and the Role of Financial System [Chapter]. In Papadamou, S., & Syriopoulos, K. 2015. Βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων: Χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 1. http://hdl.handle.net/11419/4366
Language: Greek
Is Part of: Βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων: Χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions