ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4EPUB (235.32 kB)
Download
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Adobe PDF (489.9 kB)
Title Details:
Τουριστική Τυπολογία
Authors: Paitsinis Kosta, Georgios
Yfantidou, Georgia
Reviewer: Laloumis, Dimitrios
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > LIFE SCIENCES > SPORT AND ATHLETIC SCIENCE/PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE > SPORT ADMINISTRATION AND MANAGEMENTS > SPORT TOURISM
Keywords:
Sport Tourism
Green Tourism
Accessibility
People With Disabilities
Tourist Roles
Needs
Description:
Abstract:
Ο Cohen (1972), ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές που πρότειναν ότι οι τουρίστες θα μπορούσαν να ταξινομηθούν με βάση παρόμοιες παρατηρήσιμες συμπεριφορές και περιέγραψε 4 κατηγορίες: τον ανεξάρτητο μαζικό τουρίστα, τον οργανωμένο μαζικό τουρίστα, τον ανερμάτιστο και τον εξερευνητή. Βασισμένος στη μελέτη του Cohen, ο Pearce (1982), μελέτησε τις συμπεριφορές των τουριστών (όπως είναι η αγορά αναμνηστικών, η αναζήτηση της πολυτέλειας, η παρατήρηση της κοινωνίας και των συνανθρώπων, η αναζήτηση του νοήματος της ζωής μέσα από τα ταξίδια, ή στον ελεύθερο τους χρόνο). Οι Yiannakis & Gibson (1992), αντιμετώπισαν αυτό το ζήτημα, επινοώντας μια περιεκτική ταξινόμηση των τουριστών ελεύθερου χρόνου και σχεδιάζοντας την κλίμακα TRPS τουριστικής τυπολογίας. Το 1994 η Gibson ανέφερε ότι η προτίμηση τουριστικών ρόλων αλλάζει με την ηλικία.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4260
Bibliographic Reference: Paitsinis Kosta, G., & Yfantidou, G. (2015). Τουριστική Τυπολογία [Chapter]. In Paitsinis Kosta, G., & Yfantidou, G. 2015. Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4260
Language: Greek
Is Part of: Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions