ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1EPUB (235.87 kB)
Download
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Adobe PDF (460.46 kB)
Title Details:
Τουρισμός
Authors: Paitsinis Kosta, Georgios
Yfantidou, Georgia
Reviewer: Laloumis, Dimitrios
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > LIFE SCIENCES > SPORT AND ATHLETIC SCIENCE/PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE > SPORT ADMINISTRATION AND MANAGEMENTS > SPORT TOURISM
Keywords:
Sport Tourism
Green Tourism
Accessibility
People With Disabilities
Tourist Roles
Needs
Description:
Abstract:
Ο τουρισμός είναι μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία δημιουργεί έσοδα και εργασιακές θέσεις. Μπορεί να θεωρηθεί και ως οικονομικός οδηγός των κρατών – μελών της Ένωσης. Ως «υποστηριζόμενη δράση» δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών – μελών. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία συνεχώς διευρύνεται επηρεάζοντας την τουριστική βιομηχανία σε σχέση με την προστασία του καταναλωτή, την προστασία του περιβάλλοντος και γενικά την πολιτική της ΕΕ. Στη σημερινή εποχή οι τουρίστες είναι πιο έμπειροι, απαιτητικοί και εκλεκτικοί. Η αληθινή πρόκληση για την τουριστική βιομηχανία είναι όχι μόνο να ανησυχεί σχετικά με τα τεχνικά θέματα, αλλά και να δημιουργήσει το κατάλληλο ψυχολογικό περιβάλλον, το οποίο είναι το αντικείμενο της προσωπικής αντίδρασης και των συναισθημάτων μέσω της εμπειρίας που αποκτούν οι καταναλωτές, όταν καταναλώνουν μια υπηρεσία.
Technical Editors: Yfantidou, Georgia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4257
Bibliographic Citation: Paitsinis Kosta, G., & Yfantidou, G. (2015). Τουρισμός [Chapter]. In Paitsinis Kosta, G., & Yfantidou, G. 2015. Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 1. http://hdl.handle.net/11419/4257
Language: Greek
Is Part of: Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions