Κεφάλαιο 12 του βιβλίουAdobe PDF (652.18 kB)
Title Details:
Θεμελιώσεις σε πετρώματα
Authors: Nomikos, Pavlos
Reviewer: Sofianos, Alexandros
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ROCK MECHANICS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ROCK MECHANICS
Keywords:
Rock Mechancs
Laboratory Testing
Description:
Abstract:
Ιδιαιτερότητες θεμελίωσης κατασκευών σε πετρώματα. Φέρουσα ικανότητα θεμελίωσης ισότροπου πετρώματος. Παραμόρφωση ισότροπου πετρώματος κάτω από θεμέλιο. Επίδραση της ανισοτροπίας. Ανάλυση ευστάθειας της θεμελίωσης και συντελεστής ασφαλείας. Κανονισμοί. Ανάλυση με τον Ευρωκώδικα 7. Ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης. Μελέτη περίπτωσης.
Linguistic Editors: Pappas, Vasileios
Technical Editors: Kotsanis, Dimitrios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3995
Bibliographic Reference: Nomikos, P. (2015). Θεμελιώσεις σε πετρώματα [Chapter]. In Nomikos, P. 2015. Εισαγωγή στη μηχανική των πετρωμάτων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 12. http://hdl.handle.net/11419/3995
Language: Greek
Is Part of: Εισαγωγή στη μηχανική των πετρωμάτων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions