Κεφάλαιο 11 του βιβλίουAdobe PDF (1.71 MB)
Title Details:
Ευστάθεια βραχωδών πρανών
Authors: Nomikos, Pavlos
Reviewer: Sofianos, Alexandros
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ROCK MECHANICS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ROCK MECHANICS
Keywords:
Rock Mechancs
Laboratory Testing
Description:
Abstract:
Η τεχνική σημασία των βραχωδών πρανών. Διαφορές από τα εδαφικά πρανή. Κινηματικοί μηχανισμοί δυνητικής αστάθειας σε βραχώδη πρανή. Πρανές κερματισμένης βραχομάζας: ολίσθηση κατακλασμένου πετρώματος σε καμπύλη επιφάνεια. Επίπεδη ολίσθηση: ολίσθηση στρωμάτων σε επίπεδο (συνθήκες ολίσθησης και ανάλυση ευστάθειας, επίδραση του υπόγειου νερού, εφελκυστικές ρωγμές). Ολίσθηση σφήνας πετρώματος από το πρανές: ολίσθηση σε δύο τεμνόμενα επίπεδα, καθορισμός γεωμετρίας, ανάλυση ευστάθειας, χρήση διαγραμμάτων. Ανατροπή παρακατακόρυφων δομών: τύποι ανατροπής, κινηματικοί μηχανισμοί, ανάλυση ευστάθειας. Αριθμητική ανάλυση και προσομοίωση βραχωδών πρανών. Η μέθοδος διακριτών στοιχείων. Κανονισμοί. Βραχώδη πρανή και ο Ευρωκώδικας 7. Ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης. Μελέτη περίπτωσης.
Linguistic Editors: Pappas, Vasileios
Technical Editors: Kotsanis, Dimitrios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3994
Bibliographic Reference: Nomikos, P. (2015). Ευστάθεια βραχωδών πρανών [Chapter]. In Nomikos, P. 2015. Εισαγωγή στη μηχανική των πετρωμάτων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3994
Language: Greek
Is Part of: Εισαγωγή στη μηχανική των πετρωμάτων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions