Κεφάλαιο 8 του βιβλίουAdobe PDF (1.11 MB)
Title Details:
Δυναμική συμπεριφορά του πετρώματος
Authors: Nomikos, Pavlos
Reviewer: Sofianos, Alexandros
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ROCK MECHANICS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ROCK MECHANICS
Keywords:
Rock Mechancs
Laboratory Testing
Description:
Abstract:
Θεωρητικά στοιχεία και πειραματικές παρατηρήσεις. Απόκριση του πετρώματος σε δυναμική φόρτιση. Δοκιμές με υψηλό ρυθμό παραμόρφωσης (Split Hopkinson bar). Διάδοση κυμάτων στα πετρώματα. Η τυποποιημένη δοκιμή μέτρησης της ταχύτητας διάδοσης: εργαστηριακός εξοπλισμός (παλμογράφος, πιεζοηλεκτρικοί μορφοτροπείς), πειραματική διάταξη. Συσχέτιση με την αντοχή του πετρώματος. Δυναμικές ελαστικές σταθερές. Ταχύτητα διάδοσης και εξασθένιση: η επίδραση της συχνότητας. Συντελεστής ποιότητας και εξασθένιση. Μεταβολή της ταχύτητας διάδοσης συναρτήσει της εντατικής κατάστασης του πετρώματος. Ασκήσεις και Εργαστηριακές εφαρμογές.
Linguistic Editors: Pappas, Vasileios
Technical Editors: Kotsanis, Dimitrios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3991
Bibliographic Reference: Nomikos, P. (2015). Δυναμική συμπεριφορά του πετρώματος [Chapter]. In Nomikos, P. 2015. Εισαγωγή στη μηχανική των πετρωμάτων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3991
Language: Greek
Is Part of: Εισαγωγή στη μηχανική των πετρωμάτων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions