Κεφάλαιο 5 του βιβλίουAdobe PDF (1.64 MB)
Title Details:
Μονοαξονική θλίψη άρρηκτου πετρώματος
Authors: Nomikos, Pavlos
Reviewer: Sofianos, Alexandros
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ROCK MECHANICS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ROCK MECHANICS
Keywords:
Rock Mechancs
Laboratory Testing
Description:
Abstract:
Δοκιμή μονοαξονικής θλίψης. Διαμόρφωση και προετοιμασία δοκιμίων. Τυποποιημένη διαδικασία εκτέλεσης της δοκιμής. Διαγράμματα τάσης-τροπής σε συνήθεις και σε δύσκαμπτες σερβοϋδραυλικές μηχανές φόρτισης. Προσδιορισμός ελαστικών σταθερών ισότροπου πετρώματος. Μικρορωγμάτωση και μακροσκοπική θραύση, διασταλτική συμπεριφορά του πετρώματος. Επίδραση του μεγέθους και σχήματος του δοκιμίου. Επίδραση του ρυθμού της φόρτισης. Επίδραση του περιβάλλοντος της δοκιμής. Έμμεση εκτίμηση της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη: δοκιμή σημειακής φόρτισης, δοκιμή κρουσιμέτρου. Ταξινόμηση άρρηκτου πετρώματος με βάση την αντοχή και το μέτρο ελαστικότητας. Ασκήσεις και Εργαστηριακές εφαρμογές.
Technical Editors: Kotsanis, Dimitrios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3988
Bibliographic Reference: Nomikos, P. (2015). Μονοαξονική θλίψη άρρηκτου πετρώματος [Chapter]. In Nomikos, P. 2015. Εισαγωγή στη μηχανική των πετρωμάτων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3988
Language: Greek
Is Part of: Εισαγωγή στη μηχανική των πετρωμάτων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions