Κεφάλαιο 2Adobe PDF (917.52 kB)
Title Details:
Physical properties of rock
Authors: Nomikos, Pavlos
Reviewer: Sofianos, Alexandros
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ROCK MECHANICS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > ROCK MECHANICS
Keywords:
Rock Mechancs
Laboratory Testing
Description:
Abstract:
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι κυριότερες φυσικές ιδιότητες των πετρωμάτων, με έμφαση στις τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές προσδιορισμού τους, τη σχέση μεταξύ τους και με τη γεωλογική προέλευση του πετρώματος, αλλά και την εξήγηση βασικών θεωρητικών εννοιών. Αρχικά παρουσιάζεται το μοντέλο του πετρώματος ως πολυφασικό γεωυλικό, και οι δίνονται οι σχετικοί συμβολισμοί για τη μάζα και τον όγκο των συστατικών του. Δίνονται οι ορισμοί του πορώδους, της πυκνότητας και της περιεκτικότητας σε νερό, εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ τους και περιγράφονται οι συνήθεις εργαστηριακές μέθοδοι προσδιορισμού τους, με βάση τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα. Αναπτύσσεται η έννοια της ανθεκτικότητας του πετρώματος σε χαλάρωση και εξηγείται η σημασία της για τις τεχνικές εφαρμογές. Ακολουθεί η ανάπτυξη των σημαντικότερων θερμικών ιδιοτήτων του πετρώματος, όπως η θερμική διαστολή, η θερμική αγωγιμότητα, η θερμοχωρητικότητα και η θερμική διαχυτότητα. Στο τέλος του κεφαλαίου δίνεται η λίστα με της βιβλιογραφικές αναφορές, στην οποία μπορεί να ανατρέξει ο αναγνώστης για την περαιτέρω μελέτη των φυσικών ιδιοτήτων του πετρώματος. Το κεφάλαιο συμπληρώνεται από ασκήσεις για την εξάσκηση στους σχετικούς υπολογισμούς και προτάσεις για πρακτική εξάσκηση στη μέτρηση φυσικών ιδιοτήτων στο εργαστήριο.
Technical Editors: Kotsanis, Dimitrios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3985
Bibliographic Reference: Nomikos, P. (2015). Physical properties of rock [Chapter]. In Nomikos, P. 2015. Εισαγωγή στη μηχανική των πετρωμάτων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3985
Language: Greek
Is Part of: Εισαγωγή στη μηχανική των πετρωμάτων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions