DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Βιολογική ανθρωπολογία στην πράξη
Υπότιτλος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Συγγραφείς:Βαλάκος, Ευστράτιος
Νικήτα, Ευθυμία
Παπαβασιλείου, Σεβαστή
Κριτικός Αναγνώστης: Ηλιόπουλος, Κωνσταντίνος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΦΥΛΟ
ΗΛΙΚΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Ο Εργαστηριακός οδηγός απευθύνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα της Φυσικής Ανθρωπολογίας. Το βιβλίο απευθύνεται όχι μόνο στους φοιτητές των Τμημάτων Βιολογίας και Βιοεπιστημών αλλά και σε φοιτητές άλλων κλάδων όπως η Αρχαιολογία. Ο οδηγός χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες που η κάθε μία περιλαμβάνει επιμέρους κεφάλαια τα οποία αντιστοιχούν σε επιμέρους ασκήσεις. Στο πρώτο κεφάλαιο (Α Ενότητα) παρουσιάζεται αναλυτικά ο ανθρώπινος σκελετός και οι φοιτητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα μέρη του σκελετού, τα επιμέρους οστά με τα ανατομικά τους χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και ανατομική τους θέση. Στο δεύτερο κεφάλαιο οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να προσδιορίζουν το φύλο χρησιμοποιώντας σκελετικούς χαρακτήρες, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο πέραν του προσδιορισμού της ηλικίας των ατόμων με τη χρήση σκελετικών χαρακτηριστικών, οι φοιτητές εξοικειώνονται με την μεθοδολογία της παλαιοδημογραφίας. Το τέταρτο πραγματεύεται τη μελέτη του μυοσκελετικού αναγλύφου ως μέσου συναγωγής συμπερασμάτων για τα επίπεδα δραστηριότητας ατόμων και πληθυσμών ενώ το πέμπτο κεφάλαιο εισάγει τους φοιτητές στις βασικές παθήσεις που μπορούν να αναγνωριστούν στα σκελετικά κατάλοιπα και τα συμπεράσματα που συνάγονται από καθεμία από αυτές σχετικά με τον τρόπο ζωής και τα επίπεδα διαβίωσης κατά το παρελθόν. Τα επόμενα δύο κεφάλαιο (Β Ενότητα) αφορούν τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζεται η ανθρώπινη ποικιλομορφία, είτε σε σκελετούς (6ο), είτε σε άτομα (7ο).Το όγδοο κεφάλαιο (Γ Ενότητα) πραγματεύεται την συστηματική και εξέλιξη των αρτίγονων πρωτευόντων και των απολιθωμένων μορφών των Αυστραλοπιθήκων ενώ το ένατο κεφάλαιο πραγματεύεται τη συστηματική του Homo. Τα 2 επόμενα κεφάλαια αφορούν την εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση βάσεων μοριακών δεδομένων και την επεξεργασία τους (10ο) ενώ το τελευταίο κεφάλαιο αφορά την μελέτη των εξελικτικών δυνάμεων με προσομοίωση(11). Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει παραρτήματα και επιμέρους θέματα επεξεργασίας δεδομένων (στατιστικές δοκιμασίες κ.λ.π.).
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Εργαστηριακός Οδηγός
URI: http://hdl.handle.net/11419/3843
ISBN: 978-960-603-154-0
ID Ευδόξου: 320285
Βιβλιογραφική Αναφορά:Βαλάκος, Ε., Νικήτα, Ε., Παπαβασιλείου, Σ. 2015. Βιολογική ανθρωπολογία στην πράξη. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3843
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ
4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΑΡΧΕΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
5. ΠΑΛΑΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
7. ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ & ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Ι
8. ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ & ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΙΙ
9. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
10. ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ Ι
11. ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ IΙ
12. ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΙΙΙ (Χρήση μοριακών δεδομένων και κατασκευή κλαδογραμμάτων)
13. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Παραρτήματα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ [ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ]
2. Εξέλιξη του ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου [ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ]
3. Βιοαρχαιολογία και ιατροδικαστική ανθρωπολογία [ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ]
4. Οστεολογία - ανατομία του μυοσκελετικού συστήματος [ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ]
5. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ]
Τεχνική Επεξεργασία: Κοκολάκης, Αντώνιος
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες της Ζωής

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF49,54 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication57,65 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA