DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Ποίηση ύστερης αρχαιότητας - ανθολόγιο
Συγγραφείς:Σπανουδάκης, Κωνσταντίνος
Καρβούνη, Αικατερίνη-Νίνα
Λίτινας, Νίκος
Κριτικός Αναγνώστης: Παπαϊωάννου, Σοφία
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΩΙΜΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΟΣ
ΒΙΒΛΙΚΟ ΕΠΟΣ
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Το βιβλίο είναι ένα ανθολόγιο ποίησης μιας εν πολλοίς παραμελημένης εποχής (από την άποψη της λογοτεχνίας και δη της ποίησης), της Ύστερης Αρχαιότητας. Περιλαμβάνει δείγματα από την ποιητική παραγωγή που ξεκινά από τον Οππανό από την Κιλικία τον δεύτερο αιώνα μ.Χ. μέχρι τον Γεώργιο Πισίδη περίπου το 630 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη (χωρίς αυτόν, αφού θεωρείται ο πρώτος βυζαντινός ποιητής). Με άλλα λόγια, καλύπτει την περίοδο που ξεκινά από την τελευταία χρονική περίοδο που μελετά παραδοσιακά η κλασική φιλολογία (την αυτοκρατορική περίοδο) μέχρι την πιο πρώιμη περίοδο που μελετά η βυζαντινή φιλολογία. Στην Εισαγωγή συζητείται το ιστορικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό και παιδευτικό υπόβαθρο, χωρίς την γνώση του οποίου η λογοτεχνική παραγωγή της περιόδου δεν μπορεί να γίνει κατανοητή. Τα κείμενα περιλαμβάνουν δείγματα από όλα τα σημαντικά είδη που καλλιεργήθηκαν τους αιώνες αυτούς σύμφωνα με την σύγχρονη θεώρηση των πραγμάτων, που είναι πολύ διαφορετική από όσα ίσχυαν πριν από είκοσι χρόνια. Τα κείμενα θα συνοδεύονται από σχόλια που θα τα φωτίζουν από πολλές πλευρές (βλ. Ανάλυση κατά κεφάλαιο). Το βιβλίο θα εστιάζει συνεχώς στα διακείμενα, στην διάδραση λογοτεχνίας και τέχνης, λογοτεχνίας και επιστήμης, λογοτεχνίας και φιλοσοφίας (Νεοπλατωνισμός, θεωρητικός και θεουργικός), λογοτεχνίας και θρησκείας (η διαπάλη χριστιανισμού και παγανισμού).
Πίνακας Περιεχομένων: 
Πρόλογος
Πίνακας περιεχομένων
Πίνακας συντομεύσεων – ακρωνύμια

Εισαγωγή
α. Λογοτεχνικές περίοδοι: ένα άσχημο σχήμα
β. Ιστορικό πλαίσιο
γ. Εκπαίδευση και παιδεία
δ. Χριστιανισμός
ε. Η ποίηση στην Ύστερη Αρχαιότητα: γενικά χαρακτηριστικά
στ. Πρόσωπα και κείμενα
ζ. Παιδεία και ποίηση
η. Οι απαρχές της χριστιανικής ποίησης

Κεφάλαιο 1. Ανακρεόντεια
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 2. Λατρευτική Υμνογραφία: Ορφικοί Ύμνοι
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 3. Ηθοποιία: P. Oxy. 3537 recto (‘Ησίοδος’) [= Mertens–Pack3 1857.320, Leuven Database of Ancient Books 5556]
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 4. Έπος
Διδακτικό έπος
α. Οππιανός, Αλιευτικά
β. Μάξιμος, Περί καταρχών
Μυθολογικό έπος
α. Κόιντος Σμυρναίος, Οι μεθ᾽ Όμηρον λόγοι
β. Νόννος, Διονυσιακά
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 5. Επύλλιο
α. Τριφιόδωρος, Ιλίου άλωσις
β. Μουσαίος, Τα καθ’ Ηρώ και Λέανδρον
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 6. Χριστιανική Ποίηση
α. Σιβυλλιακοί Χρησμοί
β. Η επιτύμβια επιγραφή του Αβέρκιου
γ. Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Περί ανθρωπίνης φύσεως (Carmina moralia ιδ΄)
δ. Νόννος Πανοπολίτης, Παράφρασις του ευαγγελίου του αγ. Ιωάννη
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 7. Επίγραμμα
Γενική Εισαγωγή για το επίγραμμα στην Ύστερη Αρχαιότητα
α. Παλλαδάς
β. Χριστόδωρος ο Κοπτίτης
γ. Αγαθίας ο Σχολαστικός
δ. Μαριανός ο Σχολαστικός
ε. Ιουλιανός ο Αιγύπτιος ή από υπάτων
στ. Κύρος Πανοπολίτης
ζ. Παύλος Σιλεντιάριος
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 8. Ο εικαστικός κόσμος της ποίησης της Ύστερης Αρχαιότητας: κατάλογος λέξεων και εικόνων

Επίμετρα
Επίμετρο I: Συνοπτικός πίνακας ποιητών/ποιημάτων της Ύστερης Αρχαιότητας
Επίμετρο II: Πίνακας Ρωμαίων αυτοκρατόρων από τον 2ο αι. μ.Χ. μέχρι και τον 6ο αι. μ.Χ.
Λεξικό τεχνικών όρων
Ευρετήρια
α. Κατάλογος χωρίων
β. Κατάλογος αρχαίων λέξεων
γ. Κατάλογος εικόνων
Ημερομηνία Δημιουργίας: 14-Δεκ-2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Σύγγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/11419/363
ISBN: 978-960-603-084-0
ID Ευδόξου: 320048
Βιβλιογραφική Αναφορά:Σπανουδάκης, Κ., Καρβούνη, Α., Λίτινας, Ν., 2015. Ποίηση ύστερης αρχαιότητας - ανθολόγιο. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/363
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Εισαγωγή στην ποίηση της Ύστερης Αρχαιότητας
2. Ανακρεόντεια
3. Λατρευτική υμνογραφία: Ορφικοί Ύμνοι
4. Ηθοποιία: P. Oxy. 3537 recto (‘Ησίοδος’) [= Mertens–Pack3 1857.320, Leuven Database of Ancient Books 5556]
5. Έπος
6. Επύλλιο
7. Χριστιανική ποίηση
8. Επίγραμμα
9. Ο εικαστικός κόσμος της ποίησης της Ύστερης Αρχαιότητας: κατάλογος λέξεων και εικόνων
10. Πίνακες ποιητών/ποιημάτων και αυτοκρατόρων
11. Λεξικό φιλολογικών και συναφών όρων
Χωρική Κάλυψη: Η ποίηση της Ύστερης Αρχαιότητας γράφηκε στα μεγάλα πνευματικά κέντρα της εποχής: Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Γάζα.
Χρονική Κάλυψη: 2ος αι. μ.Χ. - 6ος αι. μ.Χ.
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Σχετικά Μαθήματα: 
1. Ανθολόγιο ποίησης ύστερης αρχαιότητας [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ]
2. Επική ποίηση (ύστερη αρχαιότητα/πρώιμη βυζαντινή περίοδος) [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ]
Γλωσσική Επιμέλεια: Λαδιανού, Αικατερίνη
Τεχνικές Απαιτήσεις: Απαιτείται λειτουργικό Windows xp ή νεότερο. Πρόγραμμα ανάγνωσης E-book ή pdf.
Έκδοση: 1η έκδοση
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF15,67 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication18,3 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA