Χημικοί δεσμοί - η χημεία των ορυκτώνAdobe PDF (556.58 kB)
Title Details:
Chemical Bonds
Authors: Beazi Katsioti, Margarita
Reviewer: Ochsenkuehn Petropoulou, Maria
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > INORGANIC CHEMISTRY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GEOPHYSICS AND ENVIRONMENTAL PHYSICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > INORGANIC CHEMISTRY > STRUCTURE OF INORGANIC COMPOUNDS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > EARTH MATERIALS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > MINERALOGY
Keywords:
Origin
Distribution And Formation Of The Main Elements On Earth
Correlation Between Crystal Structure And Properties Of Inorganic Compounds
Formation Of Minerals And Rocks
Impurities In Minerals
Crystallographic Defects
Description:
Abstract:
Παρουσιάζονται οι χημικοί δεσμοί, ιοντικός, μοριακός, ατομικός, μεταλλικός. Οι ιδιότητες των υλικών τόσο οι φυσικές όσο και οι χημικές εξαρτώνται από το είδος ή τα είδη των δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων και των μορίων που συνθέτουν τα υλικά.
Linguistic Editors: Ochsenkuehn, Eleni Elissavet
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Spatial Coverage: Greece
Handle http://hdl.handle.net/11419/3480
Bibliographic Reference: Beazi Katsioti, M. (2015). Chemical Bonds [Chapter]. In Beazi Katsioti, M. 2015. Special Topics in Inorganic Chemistry [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 8. http://hdl.handle.net/11419/3480
Language: Greek
Is Part of: Special Topics in Inorganic Chemistry
Technical Requirement: Operating system: Windows XP and later editions
Typical Learning Time: PT03H00M00S
Version: 1st edition
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions