Κατηγορίες πετρωμάτων - χαρακτηρισμός - φυσικομηχανικές ιδιότητες.Adobe PDF (493.9 kB)
Title Details:
Rocks
Authors: Beazi Katsioti, Margarita
Reviewer: Ochsenkuehn Petropoulou, Maria
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > INORGANIC CHEMISTRY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > EARTH MATERIALS > IGNEOUS PETROLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > EARTH MATERIALS > SEDIMENTARY PETROLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > EARTH MATERIALS > METAMORPHIC PETROLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > EARTH MATERIALS > MINERALOGY
Keywords:
Formation Of Minerals And Rocks
Classification And Properties Of Rocks
Igneous
Sedimentary
Metamorphic Rocks
Description:
Abstract:
Στο έκτο Κεφάλαιο μελετώνται, οι συνθήκες γένεσης και οι κατηγορίες των πετρωμάτων. Ακολούθως εξετάζονται οι φυσικομηχανικές ιδιότητές τους και δίδονται δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα πετρωμάτων από τον Ελλαδικό χώρο.
Linguistic Editors: Ochsenkuehn, Eleni Elissavet
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Spatial Coverage: GREECE
Handle http://hdl.handle.net/11419/3477
Bibliographic Reference: Beazi Katsioti, M. (2015). Rocks [Chapter]. In Beazi Katsioti, M. 2015. Special Topics in Inorganic Chemistry [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 5. http://hdl.handle.net/11419/3477
Language: Greek
Is Part of: Special Topics in Inorganic Chemistry
Technical Requirement: Operating system: Windows XP and later editions
Typical Learning Time: PT11H00M00S
Version: 1st Edition
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions