Μελέτη της σχέσης της κρυσταλλικής δομής με τις ιδιότητες των υλικών: μηχανικές, θερμικές, οπτικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές.Adobe PDF (540.23 kB)
Title Details:
PHYSICAL PROPERTIES
Authors: Beazi Katsioti, Margarita
Reviewer: Ochsenkuehn Petropoulou, Maria
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > INORGANIC CHEMISTRY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GEOPHYSICS AND ENVIRONMENTAL PHYSICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > INORGANIC CHEMISTRY > STRUCTURE OF INORGANIC COMPOUNDS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > EARTH MATERIALS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > MINERALOGY
Keywords:
Basic Principles Of Crystallography
Correlation Between Crystal Structure And Properties Of Inorganic Compounds
Crystallographic Defects
Solid Solutions
Crystal Structure
Microstructure
Mechanical Properties
Thermal Properties
Electrical Properties
Magnetic Properties
Crystallographic Directions
Crystallographic Planes
Description:
Abstract:
Στο τέταρτο Κεφάλαιο μελετάται η σχέση της δομής και των ιδιοτήτων. Ιδιαίτερα, μελετώνται οι μηχανικές, θερμικές, οπτικές, ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των υλικών.
Linguistic Editors: Ochsenkuehn, Eleni Elissavet
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Spatial Coverage: Greece
Handle http://hdl.handle.net/11419/3475
Bibliographic Reference: Beazi Katsioti, M. (2015). PHYSICAL PROPERTIES [Chapter]. In Beazi Katsioti, M. 2015. Special Topics in Inorganic Chemistry [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 3. http://hdl.handle.net/11419/3475
Language: Greek
Is Part of: Special Topics in Inorganic Chemistry
Technical Requirement: Operating system: Windows XP and later editions
Typical Learning Time: PT20H00M00S
Version: 1st Edition
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions