Σχηματισμός κρυστάλλων, κρυσταλλικά συστήματα, κρυσταλλική δομή, αταξίες δομής, στερεά διαλύματα.Adobe PDF (2.16 MB)
Title Details:
KRYSTALLOGRAPHY
Authors: Beazi Katsioti, Margarita
Reviewer: Ochsenkuehn Petropoulou, Maria
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > INORGANIC CHEMISTRY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GEOPHYSICS AND ENVIRONMENTAL PHYSICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > INORGANIC CHEMISTRY > STRUCTURE OF INORGANIC COMPOUNDS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > EARTH MATERIALS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MINING AND METALLURGICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING > MINERALOGY
Keywords:
Basic Principles Of Crystallography
Correlation Between Crystal Structure And Properties Of Inorganic Compounds
Crystallographic Defects
Solid Solutions
Crystal Systems
Crystal Structure
Body Centered Cubic
Face Centered Cubic
Exagonal Closed Packed
Ionic Crystals
Atomic Packing Density
Apollonian Gasket
Structure Defects
Crystal Lattices
Crystallographic Directions
Crystallographic Planes
Miller Index
Coordination Number
Description:
Abstract:
Στο τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες των υλικών στη φύση μέσω της ταξινόμησης αυτών σε κρυσταλλικά και άμορφα, ο σχηματισμός και ανάπτυξη κρυστάλλων, η σχέση ύλης και ενέργειας, τα διαγράμματα φάσεων και η σταθερότητα αυτών, η ελεύθερη ενέργεια κατά Gibbs, τα στερεά διαλύματα, τα κρυσταλλικά συστήματα και τα πλέγματα Bravais (κρυσταλλικές ατέλειες, θεμελιώδεις βάσεις της κρυσταλλικής δομής), μοναδιαίες κυψελλίδες, σημεία, κατευθύνσεις και επίπεδα στο κρυσταλλικό πλέγμα, δείκτες Miller, τοποθέτηση ατόμων στο κρυσταλλικό πλέγμα - ενδιάμεσες θέσεις, μη-στοιχειομετρικές ενώσεις.
Linguistic Editors: Ochsenkuehn, Eleni Elissavet
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Spatial Coverage: Greece
Handle http://hdl.handle.net/11419/3474
Bibliographic Reference: Beazi Katsioti, M. (2015). KRYSTALLOGRAPHY [Chapter]. In Beazi Katsioti, M. 2015. Special Topics in Inorganic Chemistry [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 2. http://hdl.handle.net/11419/3474
Language: Greek
Is Part of: Special Topics in Inorganic Chemistry
Technical Requirement: Operating system: Windows XP and later editions
Typical Learning Time: PT21H00M00S
Version: 1st Edition
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions