DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Υποστήριξη υπόγειων έργων
Συγγραφείς:Σοφιανός, Αλέξανδρος
Κριτικός Αναγνώστης: Νομικός, Παύλος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΑΓΚΥΡΙΑ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΤΟΞΑ
ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΣΦΗΝΕΣ
ΣΤΡΩΣΙΓΕΝΕΙΣ ΟΡΟΦΕΣ
ΣΤΥΛΟΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Ο έλεγχος ευστάθειας υπόγειων ανοιγμάτων απαιτεί γνώση του φυσικού και επαγόμενου εντατικού πεδίου, της μηχανικής συμπεριφοράς των περιβαλλόντων πετρωμάτων, και της απόκρισης των μέτρων που λαμβάνονται για τη στήριξη τους.
Μέτρα στήριξης, που βρίσκουν ευρεία χρήση στη συμβατική κατασκευή τόσο διαμηκών όσον και χωρικών υπογείων ανοιγμάτων είναι οι ηλώσεις, τα χαλύβδινα πλαίσια, η επένδυση από σκυρόδεμα, και τα στοιχεία προπορείας. Αυτά διαδρούν με το περιβάλλον πέτρωμα μετά την τοποθέτησή τους.
Εφόσον, σκληρή, μαλακή ή συνθλίβουσα γεωμάζα, γύρω από υπόγεια επιμήκη ανοίγματα, συμπεριφέρεται μακροσκοπικά ως συνεχές μέσο, η εκτίμηση της εντατικής κατάστασης επιτυγχάνεται με τη θεώρηση της διάδρασής της με τη στήριξη. Εκτιμάται η συμπεριφορά και με βάση αυτή επιλέγονται τα μέτρα στήριξης και υπολογίζονται κατά περίπτωση, μετατοπίσεις, ζώνες υπερφόρτισης ή χαλάρωσης, καταλληλότητα σχήματος διατομής, και απαιτούμενη και προσφερόμενη δύναμη στήριξης με τα στάδια επιβολής της.
Εφόσον το πέτρωμα συμπεριφέρεται ως ασυνεχές μέσο, εκτιμώνται οι μηχανισμοί αστοχίας.. Προσδιορίζονται οι δυνατότητες: πτώσης-ολίσθησης μεμονωμένων τεμαχών που σχηματίζονται από συνδυαζόμενα συστήματα διακλάσεων σε ογκοτεμαχισμένα πετρώματα, ολίσθησης-αποχωρισμού μεταξύ στρωμάτων που σχηματίζονται από τις διακριτές παράλληλες στρώσεις που υπάρχουν συνήθως στα ιζηματογενή πετρώματα, ή ολίσθησης-εκβολής πετρώματος στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο του μετώπου της σήραγγας, λόγω ασυνεχών δομών ή υπερφόρτισης. Δίνονται υπολογιστικές μέθοδοι και διαγράμματα εκτίμησης της απαιτούμενης στήριξης.
Τέλος δίνονται ειδικότερα μέτρα σταθεροποίησης που εφαρμόζονται σε συνήθεις υπόγειες εκμεταλλεύσεις, όπως η φυσική υποστήριξη του πετρώματος για εκμετάλλευση κοιτασμάτων με θαλάμους και στύλους, η τεχνητή υποστήριξη με γόμωση των κενών μετώπων για εκμετάλλευση με εναλλασσόμενες κοπές και γομώσεις, και η υδραυλική υποστήριξη για εκμετάλλευση με επιμήκη μέτωπα.
Εμπέδωση επιτυγχάνεται με ασκήσεις επιλογής κατάλληλων μέτρων.
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Σύγγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/11419/3457
ISBN: 978-960-603-459-6
ID Ευδόξου: 320251
Βιβλιογραφική Αναφορά:Σοφιανός, Α., 2015. Υποστήριξη υπόγειων έργων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3457
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Εισαγωγή στην Υποστήριξη Υπογείων Έργων
2. Εσωτερική ενίσχυση - Ήλοι
3. Εσωτερική προενίσχυση με στοιχεία μεγάλου μήκους
4. Χαλύβδινα πλαίσια
5. Επένδυση από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
6. Στήριξη τεμαχών πετρώματος
7. Ήλωση στρωσιγενών επίπεδων οροφών
8. Συμπαγές ισχυρό πέτρωμα πέριξ υπογείου ανοίγματος
9. Ασθενές πέτρωμα πέριξ υπογείου ανοίγματος
10. Απόκριση μέτρων στήριξης - Η περίπτωση αξονοσυμμετρικής διάταξης
11. Διάδραση πετρώματος-στήριξης
12. Θάλαμοι και στύλοι
13. Γόμωση κενών μετώπων
14. Ευθύγραμμα επιμήκη μέτωπα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ]
2. ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
3. ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΣΗΡΑΓΓΕΣ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
4. ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ [ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.]
Γλωσσική Επιμέλεια: Παππάς, Βασίλειος
Τεχνική Επεξεργασία: Μποζιονέλος, Γαβριήλ
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF52,1 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication41,14 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA