Κεφάλαιο 9Adobe PDF (1.63 MB)
EPUB (3.88 MB)
Download
Title Details:
Η Τεχνολογία της Ιατρικής των Μεταγγίσεων και Μεταμοσχέυσεων στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία
Authors: Spyropoulos, Vasileios
Reviewer: Ventouras, Errikos-Chaim
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > CLINICAL CHEMISTRY
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > CLINICAL MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > SURGICAL SPECIALTIES > GENERAL SURGERY
Keywords:
Surgery
Intensive And Emergency Medicine
Anaesthesia
Surgery Nursing
ICU And Emergency Nursing
Biomedical Engineering
Cninical Chemistry
Description:
Abstract:
- Η σημασία της Αιμοδοσίας για τα ΤΕΠ τις ΜΕΘ και τα Χειρουργεία.- Οι λειτουργίες της Αιμοδοσίας.- Η συλλογή, ο έλεγχος, η επεξεργασία, η συτήρηση και η χορήγηση των Παραγώγων του Αίματος.- Τεχνολογία Αιμοπεταλιαφαίρεσης.- Αυτόλογη διεγχειρητική Μετάγγιση με προεγχειρητική συλλογή.- Τεχνολογία Ελέγχου του Αίματος για μεταδιδόμενα μέσω Μετάγγισης Νοσήματα.- Τεχνολογία Συστημάτων Απαρίθμησης και Ταξινόμησης Κυττάρων (Αιματολογικοί Αναλυτές. Κυτταρομετρία Ροής κλπ.). - Τεχνολογία προσδιορισμού διαταραχών της Πήξης του Αίματος. - Τεχνολογία της Ανοσοαιματολογίας (Προσδιορισμός ΑΒ0, Rhesus, HLA κλπ.).- Η μεταμόσχευση ιστών και οργάνων.- Η Τεχνολογία του ελέγχου της Ιστοσυμβατότητας και το πρόβλημα του κινδύνου της απόρριψης των μοσχευμάτων.- Ομφαλοπλακουντικά βλαστοκύτταρα και η φύλαξη του ομφαλοπλακουντικού αίματος.- Δημιουργία ιστών (και οργάνων?) προς μεταμόσχευση με τη χρήση βλαστοκυττάρων σε κατάλληλα ικριώματα παραγόμενα με κατάλληλες μεθόδους Νανοτεχνολογίας.
Technical Editors: Botsivali, Maria
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3031
Bibliographic Reference: Spyropoulos, V. (2015). Η Τεχνολογία της Ιατρικής των Μεταγγίσεων και Μεταμοσχέυσεων στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία [Chapter]. In Spyropoulos, V. 2015. Εισαγωγή στην τεχνολογία χειρουργείου, εντατικής και επείγουσας ιατρικής [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3031
Language: Greek
Is Part of: Εισαγωγή στην τεχνολογία χειρουργείου, εντατικής και επείγουσας ιατρικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions