Κεφάλαιο 8Adobe PDF (4.08 MB)
EPUB (9.4 MB)
Download
Title Details:
Τεχνολογία της in vitro Διαγνωστικής Εργαστηριακής υποστήριξης των ΤΕΠ των ΜΕΘ και των Χειρουργείων
Authors: Spyropoulos, Vasileios
Reviewer: Ventouras, Errikos-Chaim
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > CHEMISTRY > CLINICAL CHEMISTRY
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > CLINICAL MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > SURGICAL SPECIALTIES > GENERAL SURGERY
Keywords:
Surgery
Intensive And Emergency Medicine
Anaesthesia
Surgery Nursing
ICU And Emergency Nursing
Biomedical Engineering
Cninical Chemistry
Description:
Abstract:
- Φασματο – και Φθορισμοφασματο-φωτομετρία
- Φασματοφωτομετρία Ατομικής Εκπομπής και Απορρόφησης
- Υγρή και Αέριος Χρωματογραφία, HPLC, TLC
- Η Τεχνολογία της κλασσικής, της τριχοειδούς και της δισδιάστατης Ηλεκτροφόρησης
- Αυτόματοι αναλυτές αερίων αίματος (Μέτρηση των pH, pCO2, pO2 και υπολογισμός ολικού CO2, του -HCO3 και της
αλκαλικής περίσσειας ΒΕ).

- Ανοσοπροσδιορισμοί (Αναλύσεις Ανταγωνιστικής Σύνδεσης και Sandwich, Ραδιοανοσολογικοί Προσδιορισμοί,
Ανοσοενζυμικές Μέθοδοι, Μέθοδοι Ανοσοφθορισμού, Ανοσοχημειοφωταύγειας, Ηλεκτροχημειοφωταύγειας).
- Οργανολογία Ανοσοπροσδιορισμών.
- Μέθοδοι και εξοπλισμός της Μοριακής Βιολογίας (PCR, RT-PCR, TMA, Next Generation Sequencing κλπ.).
- Διιεγχειρητικές ιστοπαθολογικές και κυτταρολογικές εξετάσεις.

- Η αυτοματοποίηση, η διαδικτύωση και η σμίκρυνση των αναλυτικών διατάξεων του IVD Εργαστηρίου.
- Παρακλίνιες Εξετάσεις (IVD-PoCΤ) σε ΤΕΠ ΜΕΘ και Χειρουργεία και μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών κατ΄οίκον.
Linguistic Editors: Pappas, Vasileios
Technical Editors: Botsivali, Maria
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3030
Bibliographic Reference: Spyropoulos, V. (2015). Τεχνολογία της in vitro Διαγνωστικής Εργαστηριακής υποστήριξης των ΤΕΠ των ΜΕΘ και των Χειρουργείων [Chapter]. In Spyropoulos, V. 2015. Εισαγωγή στην τεχνολογία χειρουργείου, εντατικής και επείγουσας ιατρικής [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3030
Language: Greek
Is Part of: Εισαγωγή στην τεχνολογία χειρουργείου, εντατικής και επείγουσας ιατρικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions