4ο κεφAdobe PDF (305.02 kB)
Title Details:
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Authors: Nagopoulos, Nikolaos
Reviewer: Savvakis, Emmanouil
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > METHODOLOGY AND RESEARCH TECHNOLOGY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL PROBLEMS AND SOCIAL WELFARE
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIOLOGY: HISTORY AND THEORY > COMPARATIVE AND HISTORICAL SOCIOLOGY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL DIFFERENTIATION > SOCIOLOGY OF OCCUPATIONS AND PROFESSIONS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIOLOGY OF LANGUAGE AND THE ARTS > SOCIOLOGY OF LANGUAGE/SOCIOLINGUISTICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL PROBLEMS AND SOCIAL WELFARE > SOCIAL SECURITY/INSURANCE/PENSIONS
Keywords:
Sociology Of Knowledge
Theory And Methodology Of Social Sciences
Epistemology Of Social Sciences
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρούμε μια σύνοψη των κριτικών σημείων στις βασικές αρχές του λογικού θετικισμού και στην εξηγητική του πρόταση, έτσι όπως αποδόθηκαν από τη μεριά του κριτικού ορθολογισμού και στη συνέχεια σχολιάζουμε τις κυριότερες πτυχές της συζήτησης. Η αναθεώρηση του λογικοθετικιστικού προτύπου συζητείται σύμφωνα με τις αρχές τού κριτικού ορθολογισμού καί στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται μία κριτική στα ενιαία μεθοδολογικά πρότυπα καί ιδιαίτερα στο κριτήριο της επαληθευσιμότητας που θέτει ο λογικός θετικισμός ως κριτήριο οριοθέτησης της επιστημονικής γνώσης.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2961
Bibliographic Reference: Nagopoulos, N. (2015). ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ [Chapter]. In Nagopoulos, N. 2015. Γνώση, μέθοδος και κοινωνική πράξη [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2961
Language: Greek
Is Part of: Γνώση, μέθοδος και κοινωνική πράξη
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions