3ο κεφ.Adobe PDF (324.22 kB)
Title Details:
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ
Authors: Nagopoulos, Nikolaos
Reviewer: Savvakis, Emmanouil
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > METHODOLOGY AND RESEARCH TECHNOLOGY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL PROBLEMS AND SOCIAL WELFARE
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIOLOGY: HISTORY AND THEORY > COMPARATIVE AND HISTORICAL SOCIOLOGY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL DIFFERENTIATION > SOCIOLOGY OF OCCUPATIONS AND PROFESSIONS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIOLOGY OF LANGUAGE AND THE ARTS > SOCIOLOGY OF LANGUAGE/SOCIOLINGUISTICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL PROBLEMS AND SOCIAL WELFARE > SOCIAL SECURITY/INSURANCE/PENSIONS
Keywords:
Sociology Of Knowledge
Theory And Methodology Of Social Sciences
Epistemology Of Social Sciences
Description:
Abstract:
Σύμφωνα με την αναλυτική μέθοδο επιχειρείται η διερεύνηση στη λογική δομή της επιστημονικής γνώσης, έτσι όπως αντικειμενικοποιείται μέσω γλωσσικών διατυπώσεων, που αποτελούν τον κορμό της γνώσης. Τα φιλοσοφικά προβλήματα διατυπώνονται μέσα σε αυστηρά λογικοεπιστημονικά πρότυπα έτσι, ώστε να αποκαλύπτονται ως πραγματικά προβλήματα “λογικής ανάλυσης της γλώσσας και των εννοιών”. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο των φιλοσοφικών ερευνών περιορίζεται στον τρόπο με τον οποίο παρατίθενται τα γεγονότα σε γλωσσικά συστήματα παραστάσεων με προτάσεις και έννοιες, ενώ η σημασιολογική σπουδαιότητα αυτών των προτάσεων κρίνεται από τη δυνατότητα άσκησης λογικού επαληθευτικού ελέγχου.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2960
Bibliographic Reference: Nagopoulos, N. (2015). ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ [Chapter]. In Nagopoulos, N. 2015. Γνώση, μέθοδος και κοινωνική πράξη [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2960
Language: Greek
Is Part of: Γνώση, μέθοδος και κοινωνική πράξη
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions